Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Quoted post


Gäst

#259

2015-06-26 22:20

jag är en av dem som blivit lidande till Försäkringskassans idiotiska regler. Detta är inte klokt att dem behandlar oss som är sjuka på detta viset. Jag är Undersköterska och tagit hand om sjuka äldre i många många år och idag behöver jag själv vård för min reumatismen och andra sjukdomar. Att inte bli betrod är inte klokt.

Svar

Gave

#266 Re:

2015-06-28 05:36:41

#259: -  

 Jag lider med dig, det tog mig 16 år innan jag äntligen blev sjukpensionerad,  m a o innan dom trodde på mig, trots en bibel med läkarutlåtanden och jag genomgick alla för människan kända behandlingar mot min Whiplash skada utan resultat, blev bara sämre av behandlingarna, genomgick på Kassans order 3 besök till Smärtrehab, 2 försäkringsmedicinska bedömningar, ca 70 besök för behandling på 3 olika Smärtmottagningar i 3 olika städer, efter 16 år har jag samlat på mig mer papper än Palme-utredningen, det är som dom säger, du måste vara frisk för att orka var sjuk och kriga mot Kassan, men inget ont som inte för något gott med sig, jag har hjälpt flera andra smärtpatienter i deras strid mot kassan och har sparat dom massa tid och lidande genom att berätta hur dom på snabbast och enklaste sätt ska sköta kontakten med Kassan, vad som skall göras och när det skall göras, det har dom verkligen haft hjälp av, hade man pengar så skulle jag starta någon form av "ställe" där folk kan vända sig när dom har det joobbigt mot kassan och sjukvården och få råd och stöd av vi som redan har gått igenom samma sak som dom nu går igenom, för alla följer ett liknande mönster i hur kassan jobbar så dom är väldigt förutsägbara och vet man ungefär vad dom ska göra så kan man ligga steget före hela tiden och det sparar man tid och ork på :)