Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #259

2015-06-26 22:20

jag är en av dem som blivit lidande till Försäkringskassans idiotiska regler. Detta är inte klokt att dem behandlar oss som är sjuka på detta viset. Jag är Undersköterska och tagit hand om sjuka äldre i många många år och idag behöver jag själv vård för min reumatismen och andra sjukdomar. Att inte bli betrod är inte klokt.