Vi kräver att endometrios erkänns som folksjukdom!

Endometriosforum Sverige

/ #64 Re: Re: Re: Vem är det som klassar ngt som folksjukdom?

2015-02-26 14:15

#59: - Re: Re: Vem är det som klassar ngt som folksjukdom? 

 

Går att kolla i Socialstyrelsens rapport kring fråga. Just nu är de sjukdomar som klassas som folksjukdom: Psykisk ohälsa, Cancer i alla former, Hjärt/kärl sjukdom, Allergi, Ledsjukdomar  och (kan låta märkligt men..) olyckfallsskador. Utöver det rapporterar socialstyrelsen också om "omfattande hälsoproblem" som inte räknas som folksjukdomar. Dit räknas bla Övervikt, Diabetes, inkontinens och ätstörningar.  Generellt skall sjukdomar som drabbar mer än 1% av befolkningen räknas som folksjukdom. Dit hör endometrios men ändå klassas det inte som en folksjukdom och en handlingsplan/riktlinjer för endometriosvård uteblir.

MvH/Endometriosforum.se