Stoppa Gota Medias/Barometerns mediehus på Kvarnholmen

Maja Dacke

/ #13 Tänk framåt utan prestigevånda

2012-01-28 21:16

Alla framtidsmedvetna företag bygger sina nya kontorskomplex i utkanterna av en stad, där det finns möjlighet till expansion och där andra liknande verksamheter som kan etablera sig. Inte i ett så här avgränsat område, där dessutom en modern byggnad bryter totalt med den övriga stadsbilden. Dessutom, har Gota Media tänkt ta över rollen som ledande mediaföretag i Sverige i konkurrens med de Stockholmsbaserade?