Stoppa Gota Medias/Barometerns mediehus på Kvarnholmen

Gota Media/Barometern planerar att bygga ett nytt mediehus på Kvarnholmen vid Systraströmmen. Kalmar kommun har gett Barometern en markreservation på detta natursköna parkområde för detta mediehus.

Platsen för det tänkta mediehuset är inringat med röd linje.


http://thoralfalfsson.webblogg.se/images/2012/gotamedia_mediehus_186088311.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att Kalmar kommun och Gota Media vill förstöra en av de sista gröna lungorna på Kvarnholmen är bedrövligt och med denna namninsamling vill vi försöka väcka opinion för att få Gota Media att välja en annan och bättre plats för sitt mediehus.

Att bevara de gröna lungor som fortfarande finns kvar på Kvarnholmen borde vara självklart. Att det dessutom handlar att kulturminnen från bastionen Gustavus Primus kommer förstöras gör det än mer angeläget att stoppa mediehuset.

Läs mer på följande länk.

Skriv på du också för att bevara Kvarnholmens gröna lungor atmosfär, imorgon kan det vara för sent!