Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #108

2016-11-11 16:53

Ensidighet och tolkningar ej överensstämmande med kritisk granskning!