Inför bidrag för återresor och röttersök för vuxna adopterade


Gäst

/ #35

2016-10-10 19:36

Jag är adopterad och jag vill aldrig komma till tanken att jag vill hitta mina rötter men inte kan pga ekonomiska skäl. Jag har lika mycket rätt att hitta mina rötter som alla andra.