Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna


Gäst

/ #72

2015-09-23 12:38

För mig är Y-tåget det enklaste sättet att ta mig från Esbo centrum till Ingå och sommarstugan där. Besöker också ofta Karis från Esbo.