RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #108

2015-04-01 21:55

Landsbygden skall leva!!! Och små skolor är bra på att ta hand om eleverna.