RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen