RÖR INTE VÅRA SKOLOR i Tuna, Rumskulla, Djursdala och Gullringen


Gäst

/ #101

2015-04-01 19:46

Jag anser att vi på landsbygden har rätt till en trygg och naturnära skolgång utan långa resor som tär på ekonomi och miljö. Vi bosatte oss här av en anledning! Vi betalar oxå skatt men vad får vi?!?