Godkän dubbelgult anglag


Gäst

/ #8

2013-10-15 08:46

Har ju godkända föräldrar och är då ingen korsning varför ska då färgen ha betydelse på avkomman. Färgen kan väl inte ha så stor betydelse!