Låt Lisa komma hem!


Gäst

/ #613

2013-08-26 07:03

Hoppas att detta ärende kommer att behandlas av media i stor utsträckning där den ansvariga socialarbetaren tvingas delta för att förklara sitt agerande utan att hänvisa till sekretess. Alldeles för många grymma beslut av socialen där många fall inte kommer till allmänhetens kännedom.