Smör bör vara valfritt för elever i Östersund!


Gäst

#1

2014-05-08 16:13

Givetvis smör till mina barn! Så naturliga produkter som möjligt!

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2014-05-08 19:28


Elle

#3 Kärlkirurgen rekommenderar inte heller margarin!

2014-05-09 01:40

Till och med Jämtlands "egen" kärlkirurg, Simonsson, har ju gått ut på radio och media om att dessa lättmargarin osv inte alls är bra för kroppen - utan att det är riktigt smör osv som vi ska äta.

Gäst

#4

2014-05-09 15:27

Naturligtvis ska barnen ha smör!!

Gäst

#5 Re:

2014-05-09 15:29


Gäst

#6 Just sayin

2014-05-09 17:03

Det bör ju vara valfritt för alla elever över hela Sverige och inte bara i Östersund. Men detta är ett steg i rätt riktning, bra början. Ser gärna att fler kommuner hänger på detta och/eller att man tar namninsamlingen till en nationell nivå.

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2014-05-09 17:12Gäst

#8

2014-05-09 22:02

Självfallet skall våra barn ha riktig mat i skolan. Det är billigare än den förfalskade maten om man räknar kostnad/energi

Gäst

#9

2014-05-20 09:50

ÄRENDELISTA Barn – och utbildningsnämnden 2014-05-21

Öppet sammanträde kl. 10.40-14.40

Barn – och elevärenden kl. 08.30 Karin

INFORMATION/ÖVERLÄGGNING

Förskoleplanering 2014 kl. 08.40 Ingela/Thomas

Förslag – Utökad tid på fritids när man har

små syskon hemma kl. 08.50 Ingela

Återrapport revisionsrapport om granskning av BOUN:s

arbete mot diskriminering och kränkande behandling kl. 09.00 Daniel/Britta

FIKA kl. 09.20

Arbetet i BUZ kl. 09.50 Björn

Medborgarförslag – Trådburen Internet – och

telefonuppkoppling i skolor och förskolor kl. 10.10 Håkan

Delårsbokslut per april kl. 10.30 Mats

BESLUTSÄRENDEN

1. Val av justerare

2. Tid för justering

3. Revidering av skolskjutsreglementet kl. 10.40 Lena

4. Medborgarförslag – bort med margarinet i

förskolor och skolor kl. 10.50 Britta

5. Förlängning av avtal fritidsverksamhet Parkgården kl. 11.10 Benny/Bengt

6. Revisionsrapport – Granskning av

utbetalningsprocessen – förslag till förbättringsåtgärder kl. 11.15 Mats

7. Månadsuppföljning kl. 11.25 Mats

LUNCH kl. 11.40

8. Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 kl. 12.40 Mats

9. Kvalitetskrav 2015 kl. 13.10 Gunnar/Eva

10. Mål för gemensam hälso – och sjukvårdspolitik

i Jämtlands län kl. 13.35 Marianne

11. Drogpolitiskt program för Östersunds kommun kl. 13.45 Marianne

12. Handlingsplan för Narkotikakommissionen kl. 13.55 Marianne

13. Budget för drogförebyggande insatser kl. 14.05 Marianne

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND kl. 14.10

FIKA OCH GRUPPMÖTEN kl. 14.40

INFORMATION/ÖVERLÄGGNING (forts.)

Google Apps molntjänster kl. 15.40 Britta/Staffan

BESLUT kl. 16.00