Smör bör vara valfritt för elever i Östersund!

Idag har jag varit i kontakt med måltidsservice i Östersund angående att mina barn, och alla andras, blir serverad margarin på skolan.

Måltidsservice följer i dagsläget livsmedelsverkets rekommendationer, vilket innebär att mättat fett anses som skadligt och bör begränsas. Det begränsas till den grad att om det ska kunnas användas riktig grädde och fet creme fraiche i maträtterna så får inte smör serveras, för då överskrids kvoten mättat fett.

Jag, och många andra, anser att livsmedelsverket förtvivlat och helt oförståeligt håller fast vid gammal och oaktuell forskning trots att det idag finns aktuell forskning som bevisar att mättat fett inte alls är skadligt för oss.

"Det vanliga kostrådet att byta ut mättat fett mot fleromättat fett saknar vetenskapligt stöd"

Det citatet är taget från en omfattande brittisk studie där forskarna vägt samman data från 78 studier med tillsammans mer än 665 000 deltagare från 18 länder. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Annals of internal medicine, http://annals.org.

Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm, www.ettsotareblod.se, förklarar rapporten på ett väldigt enkelt och lättförståeligt sätt.

I skollagen står det att på skolor ska det serveras näringsriktig mat. Det finns ingen lag om att följa livsmedelsverkets rekommendationer.

WHO kom 2008 ut med en stor forskningsrapport om att fett inte är farligt. - Livsmedelsverket ignorerade denna stora rapport.

Likaså har SBU (Statens beredning för medicinsk utredning) gjort en stor rapport under 2013 om samma ämne som visar att Livsmedelsverkets kostråd saknade vetenskaplig grund. - Livsmedelsverket väljer att inte lyssna på SBU heller.

Det finns inga moderna studier eller forskning som visar att fett är farligt. Inte en enda.

Jag förstår att inte alla tänker lika i smör-frågan men det jag efterfrågar är valmöjligheten.

I januari i år kom ett medborgarförslag in till politikerna i Östersund där frågeställaren påpekade att margarinet är "en smutsig bransch", där det finns spår av lut och bensin i slutprodukten. "Är det verkligen något vi vill stoppa i våra barn?" (Googla på hur man tillverkar margarin, det borde räcka för att få alla att skriva under.)

Förslaget diskuterades i utförarstyrelsen och beslutet blev att både margarin och smör ska finnas för skolbarnen. Det är dock i slutändan kommunfullmäktige som beslutar i frågan och jag känner att jag vill göra allt jag kan för att mina barn ska få möjligheten att äta det både dom och jag vet är bäst för oss. Smör, det naturliga alternativet.

Det jag kan göra, just nu, är att göra kommunfullmäktige uppmärksam på att jag, och förhoppningsvis fler med mig, anser att naturlig mat är det bästa vi kan ge våra barn. Margarin är inte naturligt. Inte ens nästan.

Så jag ber Er, skriv på den här namninsamlingen så ska jag se till att den kommer Kommunfullmäktige tillhanda så fort jag fått information om när frågan tas upp i fullmäktige.

Tack på förhand!

//Malin