STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE / Tillkännagivanden / Hej alla som värnar om vården i Sverige och Västernorrland / Kommentarer


Gäst

#1

2014-02-18 18:38

108 stycken efter 3 månader--är detta ett skämt?
Är det ett nytt världsrekord?

Gäst

#2

2015-09-16 11:14

Landstinget i Västernorrland i likhet med övriga Landting i Sverige Nedrustar vården i allt snabbare tackt. Detta måste omedelbart stoppas och därför är det min förhoppning att alla som värnar om en fungerande vård i Sverige omedelbart skriver på detta upprop, målet är ett antal tusen underskrifter i slutet av året så att detta upprop kan överlämnas till våra beslutsfattare i Landstinget och Socialminister Gabriel Wikström. Men för att detta skall bli möjligt måste många fler skriva på detta upprop före årets slut 2015


Gäst

#3

2015-09-16 11:16

Landstinget i Västernorrland i likhet med övriga Landting i Sverige Nedrustar vården i allt snabbare tackt. Detta måste omedelbart stoppas och därför är det min förhoppning att alla som värnar om en fungerande vård i Sverige omedelbart skriver på detta upprop, målet är ett antal tusen underskrifter i slutet av året så att detta upprop kan överlämnas till våra beslutsfattare i Landstinget och Socialminister Gabriel Wikström. Men för att detta skall bli möjligt måste många fler skriva på detta upprop före årets slut 2015

Andreas Menzel
Andreas Menzel

#4 Re:

2015-09-16 11:22

#1: -  

 Svar till Gäst!

Det gör mig illa att behöva konstatera att din arogans bevisar att du själv inte besitter den energi och de kunskaper som det innebär att ägna sig åt debnna typ av frågor.försök istället att åstakomma något i frågor du anser viktiga i stället för att klanta på människor som försöker verka för Sveriges befolknings bästa

Andreas Menzel

#5 Re: Svar till Gäst

2015-09-29 18:09

#1: -  

 Hoppas att du sett uppropets utveckling så förstår du att detta inte är något skämt. jag skulle aldrig lägga ned så mycket tid arbete och kraft på något s om jag inte trodde på det . sprid i stället kännedom om detta upprop bland alla du känner och som värnar om vården i stället för att göra narr av detta upprop som kräver mycket tid och arbete. Sluta att göra narr av dey du inte tycks duga till själv

Andreas Menzel
Gäst

#6 Överlämnande av upprop

2015-09-29 20:59

Hej Alla som har och stöder uppropet stoppa nedrustningen i vården.
Nu börjar kampen för att försöka få ett svar från Landstinget för att överlämna uppropet före eventuella beslut under oktober November månad. Är det någon som har några tankar och idéer hur vi går vidare så här gärna av er. Skulle även vara intressant att höra om ni är beredda att ställa upp för någon form av manifestation i samband med överlämnandet av protesten i första hand till Landstinget men även ett överlämnande till våra besklutsfattare i regering och Riksdag vore nog befogad


Gäst

#7

2015-10-07 09:04

Jag vill verkligen uppmana alla som sr detta upprop att snarast skriva på detta upprop, då vården i Sverige och Västernorrland blöder och har kollapsat, Och Landstinget tar inte sitt ansvar gent emot oss medborgare, så då måste vi ta ansvaret och säga ifrån en axelerande nedrustning i vården, en nedrustning som drabbar patienter i form av överbeläggningar och personal i form av en omänsklig arbetsbörda. Vi vet också att den åldrande befolkningen ökat och kommer att öka mycket kraftigt de närmaste åren, och därmed ökar även vårdbehovet Landstinget(Landstinget beläggs med en bot om minst 30 000kr / felplacerade säng enligt beslut från arbetsmiljöverket, dessa pengar skall användas till att tillhandahålla en säker och trygg vård och en bra arbetsmiljö för de vårdanställda. En fortsatt nedrustning i vården kommer att leda till ökade överbeläggningar och en omänsklig arbetssituation för de vårdanställda Detta måste omedelbart stoppas. Därför vädjar jag om hjälp att skriva på och sprida detta upprop som angår alla
Andreas Menzel

#8 Svar till Gäst

2015-10-07 09:08

#1: -  

Följ des utveckling ocxh sprid informnaation om detta upprop istället för att klanka ned på detta upprop som angår alla även dig.Din kommentar hade kunnat spara dig, den är onödigt duym och klumpig , och bevisar bara din kompetensnivå som bara kan betewcknas som mycket låg. Sätt spaden i backen och arbeta för en fråga som är vbiktig fördig och aölla andra i samhället så skall dui se att inget gör sig själbv

Andreas Menzel

#9 Re:

2015-10-07 09:11

#1: -  

 Antingen du är påsitiv till min isats elelr du håller munnen, men dumma kommentarer är inte efte´frågade och önskade

Terapeuten

#10

2015-10-08 11:01

Hur skriver man på???
Facebook