Fördröj behandling av lagförslag/Sekretess i internationellt sama


Gäst

#1

2013-11-19 17:49

Viktigt att allt som döljer det mörka ska ut i ljuset!.
Viktoria Kivipuro
Ansvarig för denna petition

#2 Re:

2013-11-19 18:12

#1: -

Härlig inställning!!!!


Gäst

#3

2013-11-19 18:34

Detta är nedmontering av demokratiska principer
Och med risk att vi hamnar ännu mer under storföretags
godtycke och penningmakeri som kommer gå
ut över oss alla!

Gäst

#4

2013-11-19 19:00

Nu får det vara nog med beslut över våra huvuden som förändrar våra och våra barns framtid"!"

Gäst

#5

2013-11-19 20:02

Stopp och belägg! Varför få vi människor inte veta något om detta? Vem tror ni att ni är som försöker besluta om så pass viktiga frågor över våra huvuden?
Demokrati innebär att alla får vara med och besluta efter att ha fått sanningsenlig information. Var är demokratin i detta? Tid att sparka regeringen och ersätta den med vanliga, ärliga människor som inte springer runt och spelar elitklass. Goodbye Reinfelt & co

Gäst

#6

2013-11-19 20:20

Det är obehagligt att den enskildes rätt och skada kan hemligstämplas och inte får uppges officiellt till allmänheten. Risken är stor för det civilrättsliga skyddet blir ännu mera undanträngt och befolkningen känner sig på så vis helt skyddslösa i förhållande till storekonomiska intressen!!

Gäst

#7

2013-11-19 20:22

Jag vill radera min underskrift.

Gäst

#8 ?

2013-11-19 20:41

Var hittar ja info om vad det handlar om?

Gäst

#10

2013-11-19 20:47

Vi kräver demokratiska beslut i vårt land. I vår grundlag står att svenska folket ska bestämma i Sverige. Under senare tid ser vi att demokratin håller på att urholkas t ex genom att grundlagen ändrades på ett lagstridigt sätt för att tvinga in oss i Lissabonfördraget utan att vi fick folkomrösta om denna viktiga fråga. På tiden att samtliga folkvalda påminner sig om att vårt statsskick är och ska vara demokrati!

Gäst

#11 Re: Re: ?

2013-11-19 20:47


Gäst

#12

2013-11-19 21:12

Reinfeldt talar om öppenhet,men arbetar för motsatsen.Befolkningen skall avlyssnas,mail kan läsas,nya elmätaren läser av allt inom dina väggar,nya TV apparater har kamera och mikrofon och genom mindcontrol blir du totalt avläst & påverkbar
privatliv & integritet finns ej.Vi går mot DIKTATUR.Allt enligt plan.Lagändringar och viktiga beslut utan befolkningens kännedom.Detta måste stoppas!


Gäst

#13

2013-11-19 21:16

Vissa att alla i Sverige inte sover. Fler och fler börjar inse hur allt fungerar, det är bara en fråga om tid.

Gäst

#15

2013-11-19 21:52

Polisväsendet har redan bevisat för medborgarna att det inte själv klarar att hålla sig till lagarna om integritet...
Tompa

#16 Se till att få fart på demokratin NU!

2013-11-19 22:06

Kom igen! Nu kör vi för vad tygen håller. Se till att alla mailkontakter och Facebookvänner skriver på och sprider vidare.

Gäst

#17

2013-11-19 22:07

Demokrati kräver transparens och insyn i politiska beslut och lagändringar.
Gäst

#18

2013-11-19 22:32

Förtroendevalda?

Gäst

#19

2013-11-19 22:35

Anarki & Chock-Kapitalism råder redan i Sverige, en produkt av den regeringspolitik som Alliansregeringen fört under sina år vid maktens högborg, Målet är att göra slut på Sveriges rikedomar och göra staten Sverige helt utblottat för då har finanshajarna vunnit spelet...........

Gäst

#20

2013-11-19 22:39

Detta är rent vansinne!!

Gäst

#21

2013-11-19 22:47

stopp och belägg

Gäst

#22

2013-11-19 22:47

Någon jävla ordning får det vara! Sådana här beslut ska inte smygas igenom!

Gäst

#23

2013-11-19 22:49

Sveriges folk måste få vara med och besluta dessa viktiga saker och god tid till att sätta sig in i besluten som ska tas !!!!

Gäst

#24

2013-11-19 23:01

Kommentaren är att antidemokraterna i denna v'rld ska sluta exploatera människor genom att låta sig köpas av eliten som styr och jobbar för lagar folket aldrig röstat för!
Fredrik Johansson

#25

2013-11-19 23:06

Detta är bara för att ge företagen mer makt över folket i Sverige.
Det räcker nu, företagen ska inte ha mer makt. TTIP (The Transatlantic Trade and Investment Partnership) är på väg.
Detta kommer ge storföretag mer makt över folket. Så nej detta förslag ska inte igenom och inte TPP/TTIP heller. Fy f*n..