Fördröj behandling av lagförslag/Sekretess i internationellt sama

 

ALLA 349 LEDAMOTER INKLUISVE TALARNA HAR MEJLATS I DAG PÅ MORGONEN!

1 AV 349 HAR SVARAT!

DETTA VISAR ATT MEJLEN KOMMIT FRAM!

VI VÄNTAR PÅ BESLUTET I DAG!

1 PARTI RÖSTAR EMOT!


PETITIONEN FÅR LIGGA KVAR TILL DAGENS SLUT SOM DEN ÄR. SEDAN ÄNDRAS DEN TILL ATT "VI KRÄVER ATT DETTA BESLUT EJ GENOMFÖRS" !!


_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vi anser inte att skälig tid har givits för ett beslut av denna omfattning och vikt. Detta kan ej beslutas inann det blivit granskat och uppmärksammad av folket i Sverige. Vi kräver därför att behandlingen och voteringen uppskjuts en månad tom den 20 December 2013.

Betänkande 2013/14:KU6 Sekretess i det internationella samarbetet

Beredning i utskottet

  • Beredning 2013-10-17
  • Beredning 2013-10-24
  • Justering 2013-11-07
  • Publicering 2013-11-12
  • Trycklov 2013-11-12

Omröstning och beslut

  • Bordläggning 1 2013-11-18
  • Bordläggning 2 2013-11-19
  • Behandling 2013-11-20
  • Planerat ikraftträdande 2014-01-01

 


Viktoria Kivipuro    Kontakta namninsamlingens skapare