Medelklassupproret

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Medelklassupproret.


Gäst

#1

2013-09-20 09:27

Nu är det nog med egoismen!

Gäst

#2

2013-09-20 10:05

Nu räcker det med utdelning av pengar till oss som redan har det bra, vi behöver inte dessa hundralappar utan de pengarna ska gå tillbaka in i vår gemensamma välfärd. Och till er som tror på detta femte jobbskatteavdrag säger bara håll er friska, råka inte ut för någon olycka, se till att dina barn oxå är friska och inte i behov av något extra stöd, icke att förglömma så gör plats för dina gamla föräldrar hemma hos dig så du kan ta hand om de för äldreboenden finns det inte gott om och de som finns är kraftigt underbemannade. God hälsa till alla.
Stefan L

#3

2013-09-20 10:27

Knäppskallar, det handlar inte om utdelning av pengar!!! Det är min lön du babblar om, och din lön och om den löneskatt som myndigheten drar, om den skall minskas med någon procent. Syftet med det är att du skall vara en kugge och delaktig i att hålla folk sysselsatta i handel och produktion genom att du köper saker och konsumerar. Något som forskare säger är en klok långsiktig aktivitet för att skapa och bibehålla jobben. Jobb som genererar skatter och som blir en del av finansieringen för vår välfärd. Aktiviteter som denna petition vänder sig till folk som tror att staten har en kappsäck med guld, till folk som är så lättlurade att de går till valurnan med en oppositionsröst! Gör vad du vill men gör det baserat på fakta och inte floskler och hittepå påståenden! Så du, vakna upp, kolla fakta och sluta gnälla!

Gäst

#4

2013-09-20 16:41

Äntligen !
Mogge

#5

2013-09-20 16:44

Imponerad av Stefan L's fakta!

Gäst

#6 Du är säkert go du Stefan L, Kram från en knäppskalle ;)

2013-09-20 18:07


Gäst

#7

2013-09-21 19:29

Ge pengarna till vård/skola/omsorg!

Gäst

#8

2013-09-22 12:45

Jag skrev under!

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2013-09-22 12:48


Mer påläst

#10 Stefan skriver ingen fakta alls. bara påståenden.

2013-09-22 12:52


Gäst

#11

2013-09-22 13:46

Jag har råd och vill betala mer i skatt.

Gäst

#12

2013-09-22 15:17

Självklart vill jag ha välfärd!

Gäst

#13

2013-09-22 17:28

Vill absolut inte ha någon skattelättnad, då det ser ut som det gör med skolan och vården. Vill istället att det satsas för att få kvalificerad personal att vilja stanna och att det också ska synas i lönekuvertet.

Gäst

#14

2013-09-25 12:00

Politiken som denna regering för är i allt
till förmån för de som har bäst ställt. Detta uppror
som nu startats är något som jag länge drömt om.Tack
T.o.m. anslag till kulturen gynnar de privilegierade
En tredjedel av kulturanslagen i Vä. Götaland går till Operan och vilka är det som har råd att gå dit?
Medelklassen

#15 Ni har fel

2013-09-25 19:39

Ibland har jag väldigt svårt att förstå er socialister. Ni tror att alla de problem som finns inom välfärden skulle lösas genom att höja skatterna. Problemet är bara att höjda skatter inte nödvändigtvis behöver innebära ökade intäkter till staten. Ett högt skattetryck likt det som rådde under 70-80-talen innebar att alla incitament för entreprenörskap försvann. Det var och är orimligt att ha en skattesats som överstiger 50%, oavsett hur hög inkomst man har. Varför det? Jo, för att det i praktiken innebär att man arbetar utan inkomst mer än halva året och framförallt eftersom pengar överförs från den närande, skattegenererande sektorn till den tärande, skatteförbrukande.

En intressantare fråga tycker jag vore hur det kan komma sig att vi har världens näst högsta skattetryck, men sannerligen inte världens näst bästa välfärd. Det resonemanget visar att de problem som finns inom välfärdssektorn inte kan lösas genom ökade anslag till den tärande sektorn.

Anledningen till att den tärande sektorn är så resursslukande är att den är ineffektiv. Situationen har visserligen förbättrats under alliansens tid i Rosenbad, men de skador som har uppstått pga socialdemokraternas fixering vid att all välfärd måste utföras av offentligt ägda verksamheter kommer att ta lång tid att reparera. Statsägda företag såsom SVT och SAS borde exempelvis säljas omedelbart eftersom de inte utför några välfärdstjänster. Vi har fått oöverskådliga byråkratiska institutioner där skatterna går till administration istället för verksamheten. Själva fenomenet att det går att driva välfärdsverksamhet med vinst, visar att kostnaderna skulle kunna hållas nere. Vi borde således privatisera fler delar av den offentliga sektorn.

Jag finner det även problematiskt att ni socialister är så förtjusta i att spendera andras pengar för det är det som det är frågan om. Ni talar ofta om att skattesänkningarna resulterar i att pengar tas från det allmänna och ges till de rika. Så är dock inte fallet. I själva verket så är det inte statens pengar. Det är skattebetalarnas och de måste således förvaltas ansvarsfullt. Eftersom det offentliga inte har klarat av att utföra sina åtaganden så välkomnar jag därför att vanliga medborgare får tillbaka en hel månadslön mer om året av sina pengar.

De som har fått störst hjälp av jobbskatteavdragen är låg- och medelinkomsttagare så därför är reformerna även välkomna ur ett jämlikhetsperspektiv. Dessutom så kommer en ökad nettoinkomst att resultera i en ökad konsumtion som i sin tur generar ökade momsintäkter till staten. Jag ser hellre att statens intäkter kommer från momsintäkterna än från en orimlig beskattning av medborgarna eftersom ett sådant samhälle är ett blomstrande med bättre framtidsutsikter.

Slutligen skulle jag vilja uppmana initiativtagarna till att bilda en fond där den som önskar kan överföra en summa som sedan skänks som ett frivilligt bidrag till staten eller de verksamheter ni anser behöver större resurser.

Med vänlig hälsning,
En medlem av medelklassen som inte tror på socialism
socialisten

#16 Re: Ni har fel

2013-10-04 19:44

#15: Medelklassen - Ni har fel

Detta är kvalificerat skitsnack:

Den "tärande" sektorn du pratar om är t.ex. skolan som utbildar våra barn så de kan jobba i de "närande" företagen i framtiden. Är det fel?

Varför tror du att du jobbar halva året utan lön om du betalar 50% i skatt? Om du betalar 20% av din lön till mat, betyder det då också att du jobbar 20% av året utan lön? Jag förstår inte logiken. Du betalar för att leva i detta samhälle. Om du vill leva i Rusland eller USA kan du säkert få betala mindre i skatt, men då får du leva med den kriminalitet och osäkerhet som följar med ökade sociala skillnader, samt ångesten att inte ha råd med sjukhus, om du blir sjuk och inte kan jobba. Är det det du vill?

Hur vet du att detta inte är världens näst bästa välfärd? Eller att det i alla fall var det.

Sälj bort SVT och få skitradio och skitTV som de har i USA med reklamer var 5:e minut. Varför bor du i Sverige?

Varför skall vi vanliga medborgare få fler pengar till privat förbruk, när det som behövs är offentliga satsningar på skola och omsorg? Varför ökar konsumptionen mer om det är privata som förbrukar än om det är stat och kommun som förbrukar? Det förstår jag inte. Kom ihåg att en ordentlig lön till de som är arbetslösa idag också kommer att öka konsumptionen. Fler pengar till de rikaste betyder fler pengar i skattely - inte ökat konsumption.

Med vänlig hälsning,

En socialistisk medlem av medelklassan som inte tror på egoism.

 

Medelklassen

#17 Replik till socialisten

2013-10-07 19:41

Jag kan hålla med om att det var en olycklig formulering att kalla det för den tärande sektorn. Det jag försökte belysa var dock att den inte får växa okontrollerat för då kan den bli tärande. Det resonemanget bygger jag på att det den privata sektorn som finansierar både våra löner och välfärd. Högre skatter leder till en minskad konsumtion, vilket får negativa effekter på tillväxten. Sänkta skatter ligger således i både välfärdens, företagens och medborgarnas intresse. Den riskerar att bli tärande om den enda lösningen man ser på problem är att höja skatterna. Frågan när det gäller om vi har världens bästa välfärd eller inte är väldigt intressant. Jag tycker snarare att bevisbördan bör ligga på den som hävdar så vara fallet.

Du nämner även att vi inte bör sälja bort SVT eftersom att vi då kommer att få "skittv som de har i USA". Det står dig fritt att betala en frivillig avgift för att få behålla public service, det ligger i själva begreppet marknadsekonomi att en tillräckligt stor efterfrågan vanligtvis möts av ett visst utbud, men att hävda att den automatiskt skulle hålla högre kvalitet eller förmedla ett "neutralt" budskap låter sig inte göras. Att de kommersiella kanalerna har reklam bekommer mig inte heller det minsta, hellre att annonsörerna står för intäkterna än att jag som konsument gör det genom en tvångstmässig licensavgift för kanaler som jag är tvingad att köpa till om jag vill ha TV.

Din liknelse med USA var för övrigt ytterst märklig eftersom deras välfärdssystem är väldigt annorlunda uppbyggt. Den svenska välfärden är gratis och bör så förbli. Relevanta jämförelseländer vore istället Kanada, Storbritannien eller Nederländerna. De har modeller som vi skulle kunna studera närmare för att möta framtidens välfärdsutmaningar.

Du undrar vidare varför det skulle vara positivt att mer pengar går till privat konsumtion. Du kan inte komma runt resonemanget genom att hävda att konsumtionen skulle öka lika mycket om det offentliga spenderar som om det privata gör detsamma. Det är helt enkelt inkorrekt. Det offentliga måste få sina pengar någonstans ifrån, vanligtvis från skattsedeln eller momsintäkter. Det blir således ett fiktivt värde som spenderas vid statlig konsumtion eftersom det helt enkelt bara utgör en förflyttning från den privata sektorn till den offentliga och tillbaka till den privata.

Ditt resonemang om att mer pengar till de rikaste skulle betyda att de går till skatteparadis och inte ökad konsumtion vill jag egentligen inte ens bemöta, men känner mig nödgad då det annars finns risk att folk köper resonemanget. Det är inte de rikaste som berörs av ett femte jobbskatteavdrag. Det är istället människor med tämligen genomsnittliga inkomster som hittills har fått tillbaka en hel extra månadslön av sina pengar. Dessa har de kunnat spendera efter eget tycke.

Eftersom det verkar finnas ett sådant stöd för det här förslaget om att ni inte vill behålla era pengar så tycker jag att ni frivilligt borde skänka pengarna till staten så kan de gå till välfärd, JAS-plan, SVT eller vadhelst ni önskar.

Gäst

#18

2013-10-16 12:03

Bra initiativ, det är verkligen på tiden att protestera mot jobbskatteavdrag! Men det är ju inte enbart välfärden det handlar om. Vi behöver ändra våra värderingsskalor för att rädda vår miljö. Träna vår förmåga till medkänsla för hela planeten så att våra barn och barnbarnsbarn kan andas frisk luft, dricka rent vatten och få både bra mat och höghaltig känslomässig näring. Tillsammans kan vi förändra oss själva, läka våra sår och rädda världen. MVH Roslagsbo.


Gäst

#19

2013-12-03 04:13

Vi behöver resurser för vård, skola och omsorg. Medborgare med bra löner kan avstå skattesänkningar för att mer resurser behövs. Det handlar om solidaritet!

Gäst

#20

2013-12-03 19:00

Förstår inte problemet, om man har pengar över så är det väl bara att betala in dessa till statskassan?!
Du är inte tvungen att konsumera dem själv.

Gäst

#21

2013-12-09 17:47

Strax nedanför finns en ruta "Protestera mot socialförvaltningens metoder". Jag hoppas och tror att denna petition inte är kopplad till Medelklassupproret. Men om så skulle vara fallet vill jag att min påskrift för Medelklassupproret tas bort. Hälsningar Bengt Pettersson, Göteborg
En av de mest solidariska löntagarna i världen

#22 57% marginalskatt

2013-12-12 04:16

Detta betalar jag och många andra idag. Dvs det kostar mig runt 60kr när jag jobbar ihop 100kr. Men det kostar mig bara 40kr att ta ledigt för samma arbetstid. Och då blir det ingen skatt betald.
Så varför jobba när det är billigare att vara ledig?

Med S+V+MP kommer marginalskatten att höjas och det blir än mer ointressant att jobba.

Gäst

#23

2014-02-23 11:34

Bra initiativ! Jag är hjärtligt trött på detta egoistiska samhälle som våra politiker skapar. Jag tycker t.o.m. att demokratin är satt ur spel, eftersom löften ges i valrörelsen men sedan finns ingen möjlighet för oss väljare att få politikerna att infria sina löften. Skulle skatterna höjas, så kan den gemensamma välfärden stärkas.
Lena

Arbetssam

#24 Re: 57% marginalskatt

2014-02-27 16:19

Jag tror att du har missförstått det hela. Höga skatter är inte till för att ge staten ökade intäkter utan det är misslyckade människors sätt att hämnas på de som har lyckats bättre i livet.

Anonym

#25 Re:

2014-02-27 16:21

#19: - *Suck* Jobbskatteavdragen ger ingen skattesänkning på höga inkomster. Jobbskatteavdraget ger en skattesänkning (utformad som en skattereduktion) på årsinkomster motsvarande en månadslön om ca 28 tkr.