Flytta ut godstrafiken från Lommabanan

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Flytta ut godstrafiken från Lommabanan.


Gäst

#1

2013-06-20 15:44

Lomma Kommun och Trafikverket kör över medborgare utan att ta hänsyn till ökade risker både för enskild person och miljö , ljudoch markvibrationer. Vi ser ingen plan om ur en tågolycka skall hanteras, ingen evakuerings plan. Som jag sa de vill bara köra till minsta låga pris oavsett vad som kan hända.

Gäst

#2

2013-06-22 11:29

Riskzonen är 50 m från spåret vi bor 15 m från spåret, ändå vill ni utöka riskerna...., buller och skakningar är tillräckligt som det är.

Gäst

#3

2013-06-22 11:33

När vi köpte huset, var politikerna emot utökning av järnvägstrafik, varför denna kovändning?????

Gäst

#4

2013-06-24 12:57

De fins 3 skolor/ förskolor inom programområdet.......

Gäst

#5

2013-06-25 07:57

Vi vill inte bli en delad kommun som Åkarp, där godstrafik och nedfällda bommar delar kommunen.

Gäst

#6

2013-06-27 21:54

Ett yttre godsspår var ju en linje som Lomma kommun aktivt drev på 1980- och 1990-talet.
- Varför har man slutat att aktivt driva denna linje?
/Stefan

Gäst

#7

2013-06-28 07:40

Mycket dåligt att inte mer information har framgått om detta! Har min arbetsplats endast ett fåtal meter från spåret och har knappt hört ett ljud om att godstågen ska utökas. Detta kommer påverka stora delar av fina Lomma på flera olika sätt. Framförallt riskerna som finns med det. Det kommer definitivt bli Lommas skamfläck!


Gäst

#8

2013-06-28 08:04

Att förstöra mysiga Lomma på detta sätt?! Illa!
Butter Fia

#9 #9

2013-06-28 18:50

Dom kan göra som Åkarp o gräva ner skiten!!

Gäst

#10

2013-06-28 19:53

Hur har kommunen tänkt gällande
- utryckningsfordon genom Lomma
- busstrafiken mellan Lomma och Malmö/Lund
- säker skolväg för kommunens barn
bananrepublikan

#11 Re: kovändningen beror mest troligt på...

2013-06-29 12:48

#3: -

korruption, d v s mutor och/eller personliga gentjänster.


Gäst

#12

2013-07-03 08:51

Vistas mycket på Rönngatan 6 i Lomma, där vår son äger ett hus. De gånger ett tåg passerar går det inte att föra ett normalt samtal. Att öka trafiken tiofalt, skulle vara en katastrof för alla kringboende!

Gäst

#13

2013-07-20 05:31

Alla skolor för barn som tar sig själva mellan bostad och skola,, dvs mellan- och högstadier på ena sidan järnvägen. Samtidigt som kommunen bygger ut byn i explosionsfart på andra sidan. Och en högt trafikerad godtrafiki mitten. Hur många barn passerar järnvägen minst 2 ggr per dag? 400?500?600? När ska första olyckan ske??
Henrik

#14 Re:

2013-07-20 05:35

#13: -  

 

Glöm inte gång och cykelväg till och från fritidsaktiviteter. Simhall, fotbollsplaner, blå hallen, tennisbanor, Kulturskolan ligger också på skolsidan. Någon som vet hur många bostäder resp barn som bor i hamnområdet?

Gäst

#15 Re: #9

2013-07-20 05:36

#9: Butter Fia - #9 

 

Barnen måste kunna ta sig säkert mellan skola, aktiviteter och bostaden.

Gäst

#16

2014-01-27 20:14

Arbetar med ADR frågor ( transport av farligt gods). Jag funderar kraftigt på hur en politiker kan blunda för att transport av farligt gods på Lomma banan. Jag har stått och läst på de olika gods vagnarna för att se vad vagnarna innehåller. Enligt lag så måste detta uppges på ADR skyltarna på tågvagnarna. Den mängd som transporteras på vissa tågset kan lätt utplåna större delen av Lomma. Ett exempel= "en" tågvagn kan innehålla så mycket som "fem" tankbilar med släp. Och det blir många tankbilar på ett tågsett. Undrar om politikerna vill ha tankbilar med bensin eller olja körandes genom centrala Lomma ? Om nej varför då tåg som innehåller fem gånger så mycket per vagn? Tåg genom Lomma Ja men bara pågatåg. Ta godstågen utanför så kan hela Lomma sova lugnt på kvällarna. Titta gärna på youtube där det finns fina exempel om vad som händer då ett godstågen spårar ut i en stad( detta använder jag när jag utbildar tankbilschaufförer).Har räknat på ett senario och kom med lätthet fram till att tar du all räddnings tjänst i Skåne så kommer detta inte räcka för att få en brand/olycka under kontroll inom rimlig tid.

Gäst

#17

2014-03-13 07:09

Bra gjort och hoppas den gagnar syftet

Gäst

#18

2014-03-13 12:43

Är för att flytta godstrafiken ut ur Lomma

Gäst

#19

2014-03-14 08:42

Det är vansinne att långa godståg körs rätt igenom tätbebyggt område där husen står bara några meter från järnvägen.

Gäst

#20

2014-03-14 09:05

Bara att skriva under!
Konduktören

#21 Det går som tåget..

2014-03-14 18:48

Bygg ut vårt spår och jag fäller en tår.
Dags att slå på trumman.
Tjugoelva tåg om dagen, i magen ont jag får.
Jag flyttar ifrån Lomma.

Lommabo

#22

2019-03-21 12:38

Trafikverket och Lomma kommun visar noll vilja att minska störningarna. Trafikverket gör allt för att slippa bullerskydda enligt lagstiftningen för väsentlig ombyggnad.

Lomma kommun tycker att Trafikverket ska betala.

Så inget händer och har inte hänt sedan 1990-talet och alla berörda känner sig maktlösa och överkörda.

På långa sträckor finns plats för ordetliga jordvallar. Längs andra sträckor glasväggar, tre, fyra meter höga. Hur svårt kan det vara? Hela Lomma hade vunnit på det.

Fastighetsägare får inte bygga själva, för det finns en regel om att murar i Lomma får vara max 1.8 höga. Den höjden hjälper precis inget alls mot bullret. Sjuk bestämmelse när det finns så stora störningar.

Ett yttre godsspår finns ingen vilja att bygga. En person har utrett det under 1990-talet, och han kom fram till att de tinte var samhällsekonomiskt lönsamt. Det har Trafikverket etablerat som sanning.