Ja till broförbindelse till Årsta holmar!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Ja till broförbindelse till Årsta holmar!.

Per Ankersjö

#1 Årsta Holmar

2012-10-24 16:21

Hej.
Årsta holmar är ett mycket litet område där det finns kvar en viss naturlighet i miljön. Att anlägga broförbindelse dit innebär med all sannolikhet att det kommer att förstöras som naturresurs. Centerpartisten som föreslagit att det skall bli ett nytt Ibiza visar enbart förakt mot naturvärden. Med ökat besökstryck är risken mycket stor att dessa värden förstörs inom kort tid. Det finns inga som helst exempel på att ökat besökstryck har inneburit något positivt för naturen.
Erik

#2

2012-11-04 20:17

Vem tror du att du är Per Ankersjö ?? Djuren behöver holmarna bättre än supande ,röjande människor och tänk på vad det kommer att kosta för oss skattebetalare, underhåll, bro, polisen som ska ta hand om drägget. Ta hand om de parker som redan finns.
Söderbon

#3 Suck. Nu är gaphalsarna igång igen.

2012-11-27 19:06

Ett förslag till den vilt högljudda, namninsamlande och babblande minoritet som rabiat motsätter varje förändring: Om Ni känner ett sådant desperat behov av vildmark så föreslår jag helt enkelt en snar flytt till någon de 99% procent av vårt land som inte består av storstad. En enkel biljett till Norrlands inland borde räcka, där kan man vandra i dagar utan att stöta på en enda människa. Gott om djur finns där också. Vi andra storstadsbor ser fram mot att kunna promenera i vårt närområde.
vonTrix

#4 Årsta Holmar och klåfingriga politiker

2012-12-12 16:23

17 st. underskrifter varav två st. inte boendes i Sthlm. och en del av dem en bra bit utanför, man kan ju tex. undra hur ofta någon boendes i Täby kommer att besöka Årsta Holmar när bron är byggd och holmarna fördärvade.
Och vad är det ni vill ha tillträde till, det mesta av dessa sammanväxta holmar är SANK MARK.
Ni har inte lärt er något av "Mordet på Stockholm" och "Almstriden" när skall någon slå dessa okunniga klåfingriga politiker på fingrarna, de som så gärna vill göra sig ett namn och det har han ju delvis lyckats med, men inte på det sätt han hoppats på, hans eftermäle kommer inte att bli vackert.
Lägg pengarna på något bättre, det finns många håll att stoppa dem i, lägg dem bara inte i potten till avdankade lata politikers pensioner, som vägrar att ta ett jobb, utan föredrar att dra benen efter sig och hellre lyfta en fet pension.
Hubertus

#5 Re: Suck. Nu är gaphalsarna igång igen.Ja tänk om de inte hade funnits, då hade tex. Gamla Stan vari

2012-12-12 16:29

#3: Söderbon - Suck. Nu är gaphalsarna igång igen.

Frågan är var du är ifrån, om inte du är en av alla dessa ängsliga inflyttade och vad är det du vill ha tillgång till, det mesta är sank mark på holmarna och det finns mer än människor på vår jord som vi bör respektera.

vonTrix

#6 Till Söderbon.Siffrorna för och emot talar ju för sig själva

2012-12-12 18:38

Det är nu 1014 som har skrivit på och som är emot att en bro byggs och 17 st för ( av dessa 17 är två skickade ifrån samma IP-adress).
Ja alla dessa gaphalsar, det är väl bäst att vi låter minoriteten få som den vill.
Praktikern
Gäst

#7 Bygg bron. Stoppa genomfartstrafiken innan någon dödsolycka.

2014-06-12 13:57

Ska ej vara genomfart för båttrafik. Såsom det är nu så passerar lastbåtar och andra fartyg i den smala kanalen och även småbåtar som vissa okunniga ej håller hastighetsbegränsningarna, när det finns en farled på andra sidan som är anpassad just för all båttrafik.

Det har byggts badbrygga och lekpark vid kanalen som inte är så bred som somliga tror.
En tidsfråga innan någon dödsolycka sker eftersom det bara blir fler som badar i kanalen och simmar ut till ön. Dessutom alla kanotister som gillar att paddla här.

Dessutom är strandkanten låg och består av jord och sten och därmed känslig för svall vilket andra sidan ej är med dess klippor och riktiga avbärarräcken vid bropelarna.

Och hur många motståndare mot bron har varit på ön?

Själv var jag där redan på 60 -talet eftersom vi hade båt på vintrarna där.

Snygga upp på ön istället och gör den tillgänglig för nu är det alldelles för mycket folk och tryck vid vattnet på Södermalmssidan. Dessutom Östra delen är ej något du beträder frivilligt i den träskliknande miljön som råder där, så djurlivet får vara ifred där i alla fall.

 

 

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2014-06-24 14:41