Ja till broförbindelse till Årsta holmar!

De flesta är överens om att grönområden är något som är viktigt för stadsmiljön. Vi är många som uppskattar en promenad i naturen, eller möjligheten till att ha picknick i en närbelägen park. Den grundläggande frågan är förstås för vem vi bevarar grönområden. Är det för skalbaggarna och ekorrarna eller är det för människorna?

Det centerpartistiska stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö har beskrivit naturen med följande ord:

”Stadens grönområden är oaser som ger energi och kreativitet åt oss som bor här. Självklart ska stockholmarna kunna ta sig till och njuta av våra fantastiska grönområden!"

Centerpartiet arbetar därför aktivt för att göra Årsta holmar till naturreservat och man vill även anlägga en gångbro till holmarna för att människor ska kunna uppleva naturlivet. 

Vi som undertecknat detta upprop välkomnar planerna på en broförbindelse till Årsta Holmar.

Uppropet kommer att sändas till stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö och samtliga övriga ledamöter i Stockholms kommunfullmäktige.