Ja till broförbindelse till Årsta holmar!

Praktikern
Gäst

/ #7 Bygg bron. Stoppa genomfartstrafiken innan någon dödsolycka.

2014-06-12 13:57

Ska ej vara genomfart för båttrafik. Såsom det är nu så passerar lastbåtar och andra fartyg i den smala kanalen och även småbåtar som vissa okunniga ej håller hastighetsbegränsningarna, när det finns en farled på andra sidan som är anpassad just för all båttrafik.

Det har byggts badbrygga och lekpark vid kanalen som inte är så bred som somliga tror.
En tidsfråga innan någon dödsolycka sker eftersom det bara blir fler som badar i kanalen och simmar ut till ön. Dessutom alla kanotister som gillar att paddla här.

Dessutom är strandkanten låg och består av jord och sten och därmed känslig för svall vilket andra sidan ej är med dess klippor och riktiga avbärarräcken vid bropelarna.

Och hur många motståndare mot bron har varit på ön?

Själv var jag där redan på 60 -talet eftersom vi hade båt på vintrarna där.

Snygga upp på ön istället och gör den tillgänglig för nu är det alldelles för mycket folk och tryck vid vattnet på Södermalmssidan. Dessutom Östra delen är ej något du beträder frivilligt i den träskliknande miljön som råder där, så djurlivet får vara ifred där i alla fall.