Ja till broförbindelse till Årsta holmar!

Per Ankersjö

/ #1 Årsta Holmar

2012-10-24 16:21

Hej.
Årsta holmar är ett mycket litet område där det finns kvar en viss naturlighet i miljön. Att anlägga broförbindelse dit innebär med all sannolikhet att det kommer att förstöras som naturresurs. Centerpartisten som föreslagit att det skall bli ett nytt Ibiza visar enbart förakt mot naturvärden. Med ökat besökstryck är risken mycket stor att dessa värden förstörs inom kort tid. Det finns inga som helst exempel på att ökat besökstryck har inneburit något positivt för naturen.