Ja till broförbindelse till Årsta holmar!

Erik

/ #2

2012-11-04 20:17

Vem tror du att du är Per Ankersjö ?? Djuren behöver holmarna bättre än supande ,röjande människor och tänk på vad det kommer att kosta för oss skattebetalare, underhåll, bro, polisen som ska ta hand om drägget. Ta hand om de parker som redan finns.