Föräldrar mot nedskärningar i förskoleverksamheten i Kungsbacka


Gäst

#1

2012-06-04 11:55

Helt fantastiskt att de bara kan komma på det nu. Får inte de födelse- och inflyttningsstatistik i kommunen.
Det kan inte vara en överraskning...
För mig veterligen så är man gravid i 9 månader och sedan får ingen förskoleplats förrän barnet fyllt 12 månader...
Helt fantastiskt att de planerar så kortsiktigt tycker jag.

Gäst

#2

2012-06-04 16:19

Det suger
Linda

#3 Nedskärningar i Barnomsorg och pedagogisk verksamhet

2012-06-05 12:10

Varför kan inte styrande politiker och ledare för de olika pedagogiska verksamheter läsa i skollagen, läsa i Socialstyrelsens riktlinjer mm. Där står ju ganska tydligt vad som gäller och rekommenderas. Arbetsmiljö,säkerhet, förebyggande av psykisk ohälsa. Ska verkligen budget gå före barnens väl och ve??? Inte förstör mer för barnen; de är värda att känna att vi vuxna satsar och bryr oss om dem. Pedagogerna i de olika verksamheterna behöver inte ha större grupper, de behöver en arbetsmiljö och ansvar som är hanterbar. Vad kan missas när pedagogerna inte har möjlighet pga stor barngrupp att uppmärksamma alla barn.Allt från missförhållanden som pedagogerna har skyldighet att anmäla till att något äventyrslystet barn tar sig en olovandes utflykt. För det är ju det som vi föräldrar förväntar; "du ser väl mitt barn med"?

Gäst

#4 Årets barnkommun!

2012-06-05 12:26

Borde inte Kungsbacka satsa på att arbeta för att bli årets Barnkommun igen??! Nu så stjälper kommunen barnens möjligheter till en lugn och trygg arbetsmiljö.

Byt politiker

#5 Bra initiativ!

2012-06-06 08:01

Jag kommer att rösta för att Kristoffer Bennis blir ordförande i Kungsbacka kommunalråd så det blir lite ordning och reda!
Bra initiativ.

Gäst

#6

2012-06-08 21:34

Barn, i alla åldrar behöver bra o lugan vuxna omkring sig. Dra INTE ner på vår framtid!!
Gäst

#7 Spara??

2012-06-13 08:55

När man skall spara tycker jag det är konstigt att chefen i den privata förskolan Pontos tar ut en bil på leasing och låter förskolan betala..

Gäst

#8

2012-06-13 17:14

Pontosförälder

#9 Re: Spara??

2012-06-13 23:21

#7: Gäst - Spara??

Det är inte konstigt alls tycker jag. Det är ett företag med allt som där tillhör. Jag har själv erfarenhet av mindre företag där man får åka och göra alla inköp själv, köra till utbildningar och möten etc. Har man uppdrag som kräver att man måste köra i tjänsten är det absolut motiverat.