Föräldrar mot nedskärningar i förskoleverksamheten i Kungsbacka

Linda

/ #3 Nedskärningar i Barnomsorg och pedagogisk verksamhet

2012-06-05 12:10

Varför kan inte styrande politiker och ledare för de olika pedagogiska verksamheter läsa i skollagen, läsa i Socialstyrelsens riktlinjer mm. Där står ju ganska tydligt vad som gäller och rekommenderas. Arbetsmiljö,säkerhet, förebyggande av psykisk ohälsa. Ska verkligen budget gå före barnens väl och ve??? Inte förstör mer för barnen; de är värda att känna att vi vuxna satsar och bryr oss om dem. Pedagogerna i de olika verksamheterna behöver inte ha större grupper, de behöver en arbetsmiljö och ansvar som är hanterbar. Vad kan missas när pedagogerna inte har möjlighet pga stor barngrupp att uppmärksamma alla barn.Allt från missförhållanden som pedagogerna har skyldighet att anmäla till att något äventyrslystet barn tar sig en olovandes utflykt. För det är ju det som vi föräldrar förväntar; "du ser väl mitt barn med"?