Föräldrar mot nedskärningar i förskoleverksamheten i Kungsbacka

Vi kräver att Kungsbacka kommun bibehåller anslaget bidragsbelopp per förskolebarn under hela 2012 och inte försämrar för våra barn.

År efter år hör vi hur våra kommunala politiker berättar vilken bra kommun Kungsbacka är för barnfamiljer och hur mycket kommunen satsar på dem.  Kungsbacka är en kvalitetskommun hävdas det. Samtidigt satsas det mindre och mindre pengar på förskolorna och barngrupperna växer ständigt på de flesta förskolorna i kommunen.

Det mest aktuella är nu att kommunen har gjort en kraftig felbedömning av antalet barn som vill ha en förskoleplats till hösten. Detta har man helt nyligen upptäckt. Deras enda och okreativa lösning för att rätta till misstaget är att helt enkelt tvinga in ca 285 extrabarn på kommunens befintliga förskolor till hösten. Istället för att samtidigt hjälpa respektive förskola som får betydligt lägre kvalité på grund av större barngrupper så passar man även på att sänka det kommunala bidraget per barn. Det leder till dubbel ”bestraffning” för förskolorna men framför allt för barnen.

Redan nu i maj 2012 har även våra kommunala politiker meddelat att det kommer att bli än större neddragningar och mindre resurser till förskolorna 2013 jämfört med 2012.  

Vi vill att våra politiker skall sluta hyckla och agera för att förbättra kvalitén på förskolorna så som man säger att man gör.

Skriv under för att:

1)    Bibehålla redan beslutat bidragspeng per förskolebarn för 2012

2)    Att kommunen satsar mer resurser på förskoleverksamheten under 2013

Namninsamlingen kommer att lämnas över till ansvariga politiker den 12 juni 2012.

Hjälp oss samla in så många namn som möjligt i kommunen. Gör det genom att uppmana berörda att gå in på denna länk och skriv under. Gör det genom att e-posta länken till dem och uppmana på Facebook.

http://www.skrivunder.com/foraldrar_mot_nedskarningar_i_forskoleverksamheten_i_kungsbacka