Föräldrar mot nedskärningar i förskoleverksamheten i Kungsbacka


Gäst

/ #1

2012-06-04 11:55

Helt fantastiskt att de bara kan komma på det nu. Får inte de födelse- och inflyttningsstatistik i kommunen.
Det kan inte vara en överraskning...
För mig veterligen så är man gravid i 9 månader och sedan får ingen förskoleplats förrän barnet fyllt 12 månader...
Helt fantastiskt att de planerar så kortsiktigt tycker jag.