Rädda Karlavägen i Jönköping

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Rädda Karlavägen i Jönköping.

Miguel Chinita
Ansvarig för denna petition

#1

2011-10-22 11:55

Kära vänner, nu behöver vi er hjälp. Som säkert många av er redan har hört finns det planer på att förvandla vår fridfulla gata, Karlavägen, till en tungt trafikerad genomfartsled där 11 000 bilar ska passera varje dygn! Här finns skolor, fotbollsplaner och en stor mängd barnfamiljer. En så pass kraftigt trafikerad väg skulle vara förödande för vårt fina Torpa/Gräshagen. För att försöka ändra på dessa planer gör vi nu vårt bästa för att protestera på olika sätt. Bland annat har den här facebookgruppen startats och vi skulle bli oändligt tacksamma om ni ville gå med i den och på så sätt hjälpa oss. Vi hoppas också att ni vill maila en protest till det ansvariga kommunalrådet Ann-Mari Nilsson på adressen: ann-mari.nilsson@jonkoping.se så att kommunen förstår hur många som är emot det här förslaget. Och snälla, sprid detta vidare till alla era vänner på facebook. Tusen tack på förhand!


Gäst

#2

2011-10-22 13:23

Flytta inte runt trafikproblemen i Jönköping från stadsdel till stadsdel,lös dom istället genom att leda
trafiken utanför tättbebyggt område.

Gäst

#3

2012-02-04 12:11

Man kan knappast tro att det är sant,att man ska dra en genomfartsled genom ett befintligt villaområde som enda alternativ.Vad i helv... är det för politiker som vi valt inn i jönköpings komunstyrelse??????? Det måste finnas andra alternativ, eller är det bara prestige eller inkompetens!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gäst

#4

2012-02-04 14:57

Dags att agera mot denna galenskap som politikerna vill driva igenom. Undrar om det finns någon beslutsfattare (politiker eller tjänsteman) som bor i området.

Gäst

#5

2015-06-11 15:37

För mina barn och barnbarn skull

Gäst

#6

2015-06-12 08:15


Genom Friardalen och fram till Karlavägen promenerar jag flera gånger per vecka. Helt tokigt med mer trafik i detta område.

Gäst

#7

2015-06-12 08:59

Det är miljömässig ett helt felaktigt förslag! Flyttar ett problem, till en annan stadsdel, i stället för att lösa problemet.

Gäst

#8

2015-06-14 17:19

Stadsdelen är inte anpassad för genomfartstrafik. Detta kommer att på verka områdets gröna rekreationsområden på ett mycket negativt sätt. Uteplatser och odlingar i trädgårdar mister sin användbarhet. Buller och luftföroreningar blir följden av detta idiotiska förslag.

Gäst

#9

2015-06-17 18:26

Det är ofattbart ogenomtänkt att dra en genomfartsled genom ett bostadsområde.

Gäst

#10

2015-08-08 13:55

Jag har skrivit under av den enkla anledning att förslaget är absurt. Ett självklart alternativ för en stad som har vuxit sig "ur kläderna", är att ringled utanför den planeras, och inte som i detta fall att man bereder för än tyngre o tätare trafik mitt i stadens lunga. Karlavägen/Dalagatan utgör ett stråk där invånarna kan promenera, ett förhållandevis lättillgängligt utrymme att röra sig i med grönska och fågelliv. Ett modernt och miljömedvetet samhälle borde se upp extra mycket med hur trafikplanering genomförs. Om politikerna önskar vinna förtroende bland dem de är valda att representera, är det utom rimligt tvivel så att vederbörliga miljöutredningar nogsamt iakttagits och samhällsmedborgarnas röster lyssnats till, reflekterats kring och respekterats - men allt detta är ju självklarheter i en väl utvecklad demokrati och behöver väl egentligen inte kommenteras...? För kommande generations hälsa och välgång ser jag det som så självklart att man från kommunens sida ställer in planerna för Torpaleden och i stället bereder för yttre ringled! ...för vem vill ha en intensivt traffikerad genomfart rakt utanför sitt boende eller välbehövliga grönområden förstörda i sin stad?
Cecilia Hallström

Gäst

#11

2015-08-09 16:52

För att jag blev ombedd via bekanta som bor i området.