Gruppstorlek på 26 elever - inte rättvis för elever i åk 1


Gäst

#1

2011-10-19 00:34

En fråga som inte får ignoreras! Hur duktiga lärare och barn det än gäller, så är gruppen för stor för att möjliggöra en god start på skolgången. Den fortsatta skolgången vilar på de första årens resultat av undervisningen - på många plan.

Eleven etablerar en bild av sig själv som skolelev - det är oerhört viktigt att den bilden är positiv, vilket underlättas i en grupp där tid/möjlighet finns att beakta den enskilde eleven och dennes behov.