Gruppstorlek på 26 elever - inte rättvis för elever i åk 1

Gruppstorlek på 26 elever är inte rättvis för elever som går i årskurs 1

Vi föräldrar till elever på klass 1B i Seminarieskolan i Ekenäs är bekymrade över det stora antal elever i klassen. Elevantalet är nu 26 barn.

Bra kvalitet på grundutbildningen är något som understöds av regeringsprogrammet, lärarnas fackförening, samt utbildnings- och kulturministeriet som driver projektet POP - Bättre grundläggande utbildning (2008-2011). Regeringen har som mål att förbättra utbildningskvaliteten. Ett av de viktigaste insatsområdena i detta program är att undervisningsgrupperna ska vara mindre. (13.10.2011. http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/pop/?lang=sv )

Förre Undervisningsminister Henna Virkkunen har uttalat sig i frågan på följande sätt: ”En stor klass strider mot grundrättigheterna för utbildning samt mot en kvalitet på undervisningen som barnen har rätt till” (Skrivet av Markus Norrby den 2 februari 2010, http://www.skolresurs.fi/node/944 13.10.2011).

Rådet för utbildningsutvärdering fungerar i anslutning till undervisnings- och kulturministeriet som ett sakkunnigorgan för utvärdering av utbildningen. De konstaterar i sin rapport ” SUURET RYHMÄKOOT VAIKEUTTAVAT OPETTAJIEN TYÖTÄ” ( 13.10.2011 http://www.edev.fi/img/portal/289/Tiedote_2_17.3.2008.pdf ) ”Opetuksen onnistumista vaikeuttavia tekijöitä ovat yleisimmin opetusryhmän liian suuri koko ja sen heterogeenisuus” Fritt översatt: ” De största orsakerna till att inlärningen försvåras är för stora gruppstorlekar och att de är heterogena.”

I Finland är gruppstorleken på åk 1 i genomsnitt 18,46 elever (2010 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/pop/liitteet/Perusopetuksen_ryhmakoko_2010.pdf, 13.10.2011)

OAJ:s rekommendation för första klassens storlek är 18 elever. (http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPETTAJALEHTI_EPAPER_PG/2008_10/120492.htm 13.10.2011)

En undervisningsgrupp på 26 elever är således i högsta grad avvikande. Eleverna i klass 1B har tillgång till stöd och är inte alla timmar tillsammans, men då de är samlade är de i en sämre position än elever i en mindre klass och får inte en lika bra kvalitet i undervisningen.

Raseborgs stad har fått understöd från Undervisnings- och kulturministeriet åren 2010 och 2011 (http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/pop/Opetusryhmien_pienentaminen.html 13.10.2011) för att minska på gruppstorlekar i grundutbildningen. Att staden ansöker om stöd för att minska på gruppstorlekar och samtidigt startar en första klass med 26 elever är en motstridighet – om inte annat så på ideologisk nivå. Detta kan tolkas som att staden har som grundtanke att gruppstorlekarna ska vara mindre, men agerar inte därefter.

Vi alla, föräldrar, lärare, rektorer och kommunens beslutsfattare vill säkert det bästa för barnen. Att satsa på de minsta eleverna så de får den bästa möjliga starten på skolgången är utan tvekan ett bättre alternativ än att i efterhand inse att en stor klass inte skapar bästa förutsättningarna för en bra skolgång. För att citera Utbildnings- och kulturministeriet:

”I små undervisningsgrupper är det lättare att intervenera tidigt vid inlärnings- och skolsvårigheter, diversifiera undervisnings- och arbetsformerna, skapa innovativa och kreativa lärandemiljöer och ta större hänsyn till elevernas varierande begåvningspotential.” (13.10.2011 http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/pop/Opetusryhmien_pienentaminen.html?lang=sv).

 

Barnen i klass 1B går miste om detta. För att de ska ha samma förutsättningar som andra barn i mindre klasser ber vi Undervisningschefen att ta upp detta ärende till behandling och korrigera beslutet om att sätta 26 elever i samma klass – speciellt när det gäller årskurs 1.

 

 

 


Klassföräldrarna, Camilla Blomberg, Gun Öblom-Berglund, Carina Blomqvist och Satu Claesson    Kontakta namninsamlingens skapare