Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! / Tillkännagivanden / Bråttom att skriva remissvar! / Kommentarer


Gäst

#1

2017-01-04 20:20

Det här kanske inte hör hit men gäller fr o m 1 januari 2017. En dag kanske asylsökande unga kvinnor och män skulle vilja få en praktikplats.

Förändringar gällande praktik för asylsökande

I departementspromemoria Ds 2016:21 föreslog regeringen bland annat att Migrationsverkets ansvar för svenskundervisning och annan sysselsättning för asylsökande skulle upphöra. Mot denna bakgrund avser Migrationsverket inte teckna nya avtal om praktik efter årsskiftet. De avtal som tecknas fram till den 31 december i år kommer att gälla i högst fyra månader.

De praktikavtal som redan är tecknade över årsskiftet fortsätter att gälla till dess de går ut. Det betyder att de företag som tagit emot praktikanter inte behöver avsluta praktiken tidigare än planerat.

Avtal som redan idag gäller till den 31 december 2016 eller därefter förlängs inte.

Gäst

#2

2017-01-04 20:30

Jag är med! Tacksam att ni tar på er att skriva, och det är jätteviktigt att vi försöker påverka på alla sätt! Varje liv som vi kan rädda genom vårt engagemang betyder en hel värld för just den personen och hans/hennes anhöriga. Skriv och skicka med mitt namn!
Tack och kram till er
Margaretha Varenhed

Gäst

#3

2017-01-04 20:44

Jag är också med!!

Tack för allt ni gör!

Mycket bra insats!!

Anna Termine

 

julie_lily
Gäst

#4

2017-01-04 21:03

Försätt kämpa den goda kampen! Tack för allt ni gör, era hjältar! <3


Gäst

#5

2017-01-04 21:46

Självklart är jag med i denna kamp för alla afghanska ungdomar som nu lever i skräck och fasa för utvisning. Med vänlig hälsning Lisa Öjrell

Gäst

#6

2017-01-04 22:26

Jag stöder fullständigt det du kommer att skriva. Jag skulle dock vilja att man inte enbart fokuserar på afghaner. Jag är själv god man för en somalisk kille som fått åldersuppskrivning och utvisning. Skrivelsen måste omfatta stöd för alla barn som hotas av utvisning.

Gäst

#7

2017-01-05 08:39

Tusen ggr lycka till!

Gäst

#8

2017-01-05 08:40

Hur ska de kunna ta studenten när de vet att de utvisas direkt efter?
Psykisk ohälsa hos dessa ungdomar där vi redan ser många fall av självskadebeteende måste beaktas.

Gäst

#9

2017-01-05 10:28

Naturligtvis får ni mandat att skriva en remiss i detta viktiga ärende. Ju fler som trycker på för en humanare flyktingpolitik desto bättre.
Mvh
Sigbritt Herbert

Gäst

#10

2017-01-05 16:19

Jag är med! Tack för allt ni gör!

Hälsningar,

Aureliana Strand


Gäst

#11

2017-01-05 17:07

Tack, mycket bra planering!
Bertil d.ä.

#12

2017-01-05 17:50

Tack Ingrid,

 

Jag är helt med på förslaget - att en mindre grupp utformar text för oss alla.

Bertil

 

Elsa-Maj

#13 Remissvar

2017-01-08 07:20

TACK för ert gedigna arbete!

Jag är mycket glad att ni tar på er detta stora medmänskliga arbete.

Facebook