Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!.


Gäst

#51

2016-11-04 10:27

Hur tänker kommunen nu då?

Gäst

#52

2016-11-04 12:23

Bevara vår unika och vackra miljö. Trädfällning/ersättning endast av "riskträd".

Gäst

#53

2016-11-04 12:38

För att jag själv älskar att gå på denna gata, se när en årstid förvandlas till en annan. Det är onödigt att ta bort träd som har funktion i naturen. Samt varför lägga ut pengar på nya träd som ser bra ut samt att de fortfarande har en funktion, det finns viktigare saker att lägga pengar på.

Gäst

#54

2016-11-04 18:43

Nej men... Ta inte bort träden, endast de som är murkna i så fall. Byt ut dem! Det blir kalt och förstör hela siluetten annars, eftersom träden är som en ram runt å-rummet!

Gäst

#55

2016-11-05 07:57

För att träden ska vara kvar de är så vackra och nödvändiga

Gäst

#56

2016-11-07 11:57

Andra städer blir grönare och skulle med avund se vår vackra å-allè som vi funderar på att ta bort. Man måste väl kunna kombinera mötesplatser med grönska.
Ärligt talat all växtlighet "torkade in" lite extra året 2014. Jag tycker vi ska vårda träden vi har i stadmiljön och inte hugga ner. Jag rekommenderar Gävle kommun och arkiteten att prenumerera på tidningen Landskap och se vad andra städer kämpar för att öka den gröna lungan i städerna.

Gäst

#57

2016-11-07 22:20

Vi måste vara rädd om all grönska i stan, esplanaden är inget alls utan träd. Bevara alla grönområden.

Gäst

#58

2016-11-07 22:42

Restaurera Gävle stad gärna men med försiktighet och förnuft. Vi har en vacker stad redan nu och allt behöver inte vara förnyat och modernt. De missarna gjordes redan på 60-70 talet. Att en stad har kvar det som en gång varit är en del av stadens historia och själ så även med de gamla träden, visst är de sjuka skall de bytas ut men inte behöver man skövla alla träd = Stadens lungor. Gör om och gör rätt!


Gäst

#59

2016-11-08 06:05

Gamla, friska och levande vackra träden ska vara kvar och fortsätta göra Gävle levande, frisk (träden fångar upp koldioxid) samt att träden magsinerar vatten (varje träd tar upp en stor del vatten när det behövs som mest).

Gäst

#60

2016-11-08 10:55

Jag fiskar mycket i gavleån och njuter av vegatitionen samt känner mig lite dold bland träden så det påverkar säkert min fångst som har vart kanonbra alla dessa år, Näe låt träden få stå kvar!!

Gäst

#61

2016-11-08 20:04

Jag älskar träd. Uppvuxna, mogna, friska, välväxta träd kan aldrig ersättas med nyplanterade! Om kommunen inte inser detta, räkna då åtminstone på trädens ekonomiska värde!!!

Gäst

#62 Re: något är fel med skriv under-länken. Reklam dyker upp vid robot. Underskrift går ej att fullfölj

2017-03-11 10:38

#1: -