Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!.


Gäst

#26

2016-11-03 07:02

Jag är mån om min hemstad.Som infödd Gävlebo kan jag kräva att min stad ska bevaras-inte skövlas.Något som stör mig enormt är att människor i kommunen o politiker,som EJ har någon bakgrund i staden EJ heller ska ha möjlighet att göra om den.Man kan aldrig ha rätta känslan för en bygd om man inte har sina rötter där.

Gäst

#27

2016-11-03 07:12

Det är fullständigt vansinne att 'slakta' dessa träd!! Hur svårt kan det vara att inse det?!

Gäst

#28

2016-11-03 07:18

staden behöver bli grönare.
mer träd, buskar, gräsmattor
inte mindre

Gäst

#29

2016-11-03 07:34

Stå upp för Natur och Kultur!

Gäst

#30

2016-11-03 08:14

Bevara ett grönt Gävle.

Gäst

#31

2016-11-03 08:19

Jag vill ha ett Gävle med träd och att vi låter de leva.
Låt staden leva

#32

2016-11-03 08:56

Om nu inte det räcker med att träd förskönar staden, så borde deras nytta för miljön vara tillräckligt för att bevara dem. Läs länken nedan, den borde få även den mest okunniga politiker att inse det katastrofala med att ta bort träd i stadsmiljö.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/trad-renar-stader-1?

Om våra politiker får som de vill så är Gävle snart en död stenöken fylld med fyrkantiga betonglådor. 


Gäst

#33

2016-11-03 09:03

Jag tycker att Å-rummet är en stor tillgång för Gävle och dess invånare.

Gäst

#34

2016-11-03 10:09

Gävle stad måste få behålla den vackra grönskan. Alldeles för mycket skog och träd har de senaste åren fått ge plats åt fula, dyra hus.

Gäst

#35

2016-11-03 10:25

Vi behöver vårda grönskan som finns och enbart hugga ned befintlig enbart om det är absolut nödvändigt.

Gäst

#36

2016-11-03 11:26

Vi måste ha kvar grönska i form av träd buskar mm i Gävle. Att ta bort efter ån gör att det kommer att gapa tomt och bli alldeles för fult också. Bevara all grönska som finns och inte göra Gävle till en betongstad. Hua.

Gäst

#37

2016-11-03 13:47

Träd är värdefulla, beslut om träd ska inte tas lättvindigt via omvägar. Bevara träden!

Gäst

#38

2016-11-03 15:17

Träden är vackra och behöver bevaras.

Gäst

#39

2016-11-03 15:42

Ofta sker det åtgärder som inte är genomtänkta och som ger stora sår för framtiden! Tänk efter före....innan det är försent!

Gäst

#40

2016-11-03 17:34

Är träden friska finns ingen anledning att ta bort dem.

Gäst

#41

2016-11-03 17:43

Jag skrev under denna petition därför att jag inte vill att Gävle Kommun ska förstöra även denna vackra miljö så som man har förstört så mycket annat i denna stad!!

Gäst

#42

2016-11-03 18:53

Tar man bort träd blir det obalans i stadsbilden, och träden har vårdads av stadsträdgårds mästare sedan många år tillbaka . De ser då friska ut trots åldern.

Gäst

#43

2016-11-03 21:05

Jag vill behålla de vackra träden utefter ån, de behövs för att rena vår luft, ge oss skugga och inte minst är de vackra att se på.

Gäst

#44

2016-11-03 22:39

Att fälla träden förstör hela å-rummet! Det blir kalt!

Gäst

#45

2016-11-03 22:58

Därför att stora, gamla träd är så oerhört viktiga för den biologiska mångfalden .De tillverkar syre och binder den för vårt jordklot så skadliga koldioxiden. Massor av människor dör årligen på grund av luftföroreningar och träden skyddar oss mot dessa.Man riskerar rmänniskors hälsa om man tar bort stora träd

Gäst

#46

2016-11-04 00:11

För att alla träd behövs i stadsmiljö - för luft o miljö, stadens lungor, för de dämpar buller o för utan träd o natur mår människor inte bra.
och för ögon känsliga för grönt . . .(Barbro Hörberg)


Gäst

#47

2016-11-04 06:55

Den som planterat ett träd har aldrig levt förgäves.

.

Gäst

#48

2016-11-04 08:27

Träd är det viktigaste i vår miljö. De renar luften och då speciellt i stadsmiljö! Vi har väl alla hört talas om "Londons lungor", parkerma.

Gäst

#49

2016-11-04 09:08

Jag anser att man ska vårda dessa vackra träd som ger en bättre livsmiljö och trevlig stadsvy, istället för att ta bort dem. Vilket bara skulle göra att Gävle blir en ännu gråare stad utan dem! med en klart försämrad livsmiljö. Dessutom så har det ju konstaterats att träden är livsdugliga och starka, inte drabbade av röta, så bättre att behålla dem!
Peter

#50 Re:

2016-11-04 09:54

#5: -  

 kan bara instämma. Inflyttad sen 16 år och har aldrig bott i en sämre skött kommun.