Rädda Smedjegatan 5

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Rädda Smedjegatan 5.


Gäst

#1

2016-10-29 03:17

Eftersom jag under 15 år varit med i en akvarellgrupp som målat i huset hos konstnären Nisse Mattsson. Miljön är så unik. Att ha haft en konstnärlig verksamhet där i huset mitt i Nordstan, har berikat mitt liv.


Gäst

#2

2016-10-29 09:49

Förvisso råder stor bostadsbrist även i vår stad, ett samhällsproblem som kommunen (med hjälp av godare bostadspolitiska insatser på nationell nivå) borde prioritera i ännu högre grad. Men absolut inte till bekostnad av att riva upp en välfungerande så kallat kluster av kreativa näringar, något som VGR och staden länge pratat om att stödja och satsa på.
För stadsutvecklingen i allmänhet vore det här en oerhört negativ sak, och för dessa konstnärer och kreativa entrepenörer i synnerhet - som i decennier fått arbeta och tillsammans bygga upp en av de få riktigt skapande miljöerna i stadens absoluta kärna, vore det här ett ytterst beklämmande avslut på en era, och för säkerligen många ett starkt hot mot en fortsatt framtid verksamhet.
Jag hoppas innerligen att några inom staden och regionen med påverkansmöjlighet, men allra helst de nya fastighetsägarna själva, kunde ta ett steg tillbaka och inse att här finns ett symboliskt värde, ett kulturellt arv rentav, som bör skyddas och bevaras. Att detta är långt viktigare än en kortsiktig vinst i form av denna planerade omvandling.

Tack för din uppmärksamhet.

/Bella Ghajavand


Gäst

#3

2016-10-29 11:20

Har skrivit under!kom igen ni andra också

Gäst

#4

2016-10-29 14:27

Gamla kulturkvarter måste bevaras

Gäst

#5

2016-10-29 14:54

Lokaler i centrala Göteborg tillgängliga för konstnärer och kulturskapare är en del av en levande stad.

Gäst

#6

2016-10-29 15:16

Har haft ateljeplats där, tycker absolut att det skall bevaras.

Gäst

#7

2016-10-29 17:28

Jag har min ateljé på Smedjegatan 5

Gäst

#8

2016-10-29 19:20

Det finns verksamheter som inte kan existera på marknadsns villkor. Samhället måste säkerställa att dessa kan finnas i fortsättningen.

Gäst

#9

2016-10-30 06:55

Det är ett angeläget upprop. Vi behöver ha kvar kulturlivet inne i Göteborgs centrum, för en levande innerstad!

Gäst

#10

2016-10-30 08:13

Då jag tycker att fungerande ateljer ska få finnas kvar

Gäst

#11

2016-10-30 14:06

Värna kulturen och människorna som utövar den!

Gäst

#12

2016-10-30 14:47

Värna kulturen o människorna som utövar sitt konsthantverk

Gäst

#13

2016-10-30 14:55

Det kändes angeläget att det ska finnas utrymme för den fria konsten representerad av människor som får tiden och den rumsliga möjligheten därmed att vara förespråkare för den.

Gäst

#14

2016-10-30 23:38

Konstnärer av alla sorter behöver ha lokaler att arbeta i. Alla hus kan inte göras om till dyra lägenheter eller kontor. Därför är det viktigt att de få hus som finns kvar för konstnärerna måste få finnas kvar

Gäst

#15

2016-10-31 22:26

Värnar om möjlighet för kreativa miljöer i innerstan.

Gäst

#16

2016-11-01 19:23

Därför att jag stödjer de som som står bakom verksamheten förstås!

Gäst

#17

2016-11-04 20:30

Därför att utrymmet för kulturyttringar krymper överallt, hela tiden. Vi behöver inte fler bostadsrätter, däremot platser för männinskor att leka och skapa


Gäst

#18

2016-11-08 17:49

Kapitalstarka intressen köper upp och säljer ut kulturellt intressanta miljöer där konstnärer verkar och har sin utkomst. Hyran höjs till orimliga nivåer. Gamla löften och överenskommelser bryts när nya ägare trixar med lagens hjälp för att stycka upp, riva,och bygga om konstnärers ateljéer till attraktiva bostadsrätter. Vart tar vårt byggnadskulturella arv vägen? Vart skall konstnärerna ta vägen? Detta gör mig otroligt förbannad så därför skrev jag på denna listan och alla andra listor som kommit i min väg! Hälsningar Sonja Vogchumian

Gäst

#19

2016-11-12 21:07

Sluta ta bort möjligheter för dem som vill hyra lokaler för sitt artistiska arbete!Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook