Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! / Tillkännagivanden / Uppropet blev debattartikel på Dagens Samhälle / Kommentarer


Gäst

#1

2016-10-20 13:36

Bra att det blev en debattartikel!
Hoppas att seminariet får genomslagskraft och ger den utbildning och upplysning som uppenbarligen behövs och att de myndighetsutövare som behöver få denna upplysning kommer dit och tar till sig.
Vi behöver värna människan i denna tid!

Gäst

#2

2016-10-20 14:58

Bra att fler får insikt om den verklighet dessa pojkar får utstå...Leif

Gäst

#3

2016-10-22 08:38

Det får inte gå till så här. Har ett barn som godtyckligt skrivits upp till 18 år.
Över en natt förlorade han sitt familjehem, skola och godman+Bup. Bor sedan några dgr på ett vuxenboende i skogen, långt från kommunikationer
Och långt från Stockholm där han vistats i 14 mån. Han delar rum med 3 främmande män runt 40 år och vågar inte sova av rädsla att någonting ska hända honom. Väntar på beslut ang överklagan. Jag som entledigad godman behåller vår kontakt förstås via telefon, men har inte längre någon möjlighet
Hjälpa praktiskt pga avståndet. Han anses vuxen nu och förväntas klara allt själv. Jag är förtvivlad , arg och ledsen att detta händer i Sverige nu och
demonstrerar idag för alla barnen som hamnat i detta helvete!
Facebook