Avgå, Olle Palmlöf

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Avgå, Olle Palmlöf.


Gäst

#1

2016-09-17 10:34

Public Service ska genomsyras av saklighet och sköta sitt uppdrag i linje med den uppdragsformulering som står att läsa på deras egen hemsida, vilket jag anser att programledaren i detta och även tidigare avsnitt brustit i kapitalt. Istället framstår programledaren som illa påläst, partisk och populistisk. Att ställa frågor utan att ha en maktanalys i bakhuvudet är att lägga debatten på en ovärdig nivå.

Gäst

#2

2016-09-17 11:44

Att SVT inte tar ansvar och ser till att ha pålästa och kunniga personer i rutan är skandal. Marginaliserade grupper behöver stöttning av större plattformar för att få nå ut med kunskap om vad det betyder för sagd grupp att vara i ett samhälle med normer och strukturer som slår mot dem som inte är vita, straight eller cis. Skäms på public service. Skäms på SVT. Ni bidrog inte till något annat än att spä på fördomar och ignorans.

Gäst

#3

2016-09-17 12:43

SVT repeoducerar ständigt rasism.

Gäst

#4

2016-09-17 13:20


Alltså. Enligt Ann Heberlein - doktor i etik - är det ett intresse att vara kvinna och HBTQ och stödgrupper för personer som råkar ut för rasism i Sverige är att jämställa med KKK enligt Olle Palmlöv. Vidare ärdet enligt honom möjligt att uppleva sig komma från Elfenbenskusten (fast vad han menar måste väl vara svart - Elfenbenskusten är sist jag kollade ett land....).

Varifrån du kommer och vilken rasifiering är ingen upplevelse - det ena är ett faktum och det andra handlar om andras tolkning av din uppenbarelse.

 

Gäst

#5

2016-09-17 15:46

För att public service är ansvarslösa som bidrar till att spä på rasism istället för att vara folkbildande och ha ett jämställt perspektiv.

Gäst

#6

2016-09-17 17:00

För att ansvariga publicister och redaktionsledningar på SVT måste skärpa till sina utgivningar. Kunskapen blir allt lägre, hantverket allt slarvigare.

Gäst

#7

2016-09-17 18:17

Ingen av de som kritiserar separatistiska grupper brydde sig om att träffa svenskar med utländsk bakgrund innan de skapade ett eget rum och ville få vara ifred. Nu blir blir de plötsligt kränkta av att uteslutas och är fortfarande helt jävla ointresserade av att arbeta för lika rättigheter.

Gäst

#8 Re:

2016-09-17 18:22

#7: -  

 Eller hur!!! Varför skulle Ann Heberlein ens vilja vara med i en grupp för afrikan-svenskar? 

Spännande hur hon pratar om icke-separatistiska grupper som välkomnande av "normala", dessutom... 


Gäst

#9

2016-09-18 09:34

Är så trött på journalister som inte orkar sätta sig in i frågor, ställa följdfrågor, inte vara opartiska, förminskar sin publik genom att anta att vi, publiken, inget begriper eller inte bryr oss. Är innerligt trött på faktafel. Och är emot rasism.

Gäst

#10

2016-09-18 11:06

Rasism i Sverige är farlig, för hela samhället. Frågsn måste behandlas av seriösa tänkare, det klarar uppenbarligen inte Olle Palmlöf.

Gäst

#11

2016-09-18 12:08

...Använder dom samma argument om man skulle diskutera hbtqgrupper eller kvinnogruppers legitimitet historiskt och i nutid?
Förutom det uppenbart upprörande i det här konstiga KKK-argumentet så är det också en ganska låg intellektuell nivå.
Om det här ska representera en relativt hög nivå av intellektuellt samtal i Sverige är det illa.

Gäst

#12 Re:

2016-09-18 12:09

#11: -  

 De tog upp separatistiska feministiska kvinnogrupper och HBTQ - Ann Heberlein avfärdade dessa som intressegrupper. 


Gäst

#13

2016-09-18 16:51

Känns som Olof är på tok för okunnig /oseriös för att hantera så viktiga så viktiga frågor på ett nyanserat å proffesionellt sätt

Gäst

#14

2016-09-18 17:59

Detta är en väldigt störande att folk kan ta de så däroch påstå att de är normalt 


Gäst

#15

2016-09-18 18:49

Jag tror jag blev lite dummare av programledarens frågor. Den sortens dumhet smittar.

Gäst

#16

2016-09-18 19:29

Olle Palmlöfs inkompetens som journalist i samtiden är uppenbar när han saknar analys kring postkoloniala strukturer, vithetsprivilegier eller vad normer i samhället skapar för dem som inte inkluderas i dem. Detta påvisas ständigt i hans problemformuleringar och frågor till deltagare i Debatt där hans brist på kunskap i de ämnena som behandlas förhindrar programmets syfte, att föra fram de olika deltagarnas åsikter och avsikter. Hans okunskap skapar hinder i diskussionerna och debatterna som förs istället för utveckling och fruktbärande samtal, som programmet Debatt kan vara.

Gäst

#17

2016-09-18 19:32

Det ska inte vara möjligt att kränka svarta och andra minoritetspersoner i det offentliga rummet så som de blev kränkta i senaste Opinion Live.

Gäst

#18

2016-09-18 20:19

Vidrigt!!!

Gäst

#19

2016-09-18 21:00

Alltså, jag vill understryka att det för mig inte handlar om Olle Palmlöf som person, utan om hans yrkesutövande - jag tänker att han måtte tolkat sin arbetsbeskrivning otroligt illa alternativt har SVT varit förfärligt otydliga. 

Att be en anställd person avgå är kanske fel ordval, men han kanske bör tala med sin arbetsgivare om förflyttning, då han uppenbarligen inte är sin uppgift mogen. 


Gäst

#20

2016-09-18 22:07

Återigen så måste vi förklara försvara våra upplevelser till totalt dumma påståenden om hur vi ska ha upplevt våra erfarenheter av dumma påståenden ... d v s frågeställaren frågor är tydligt ställningens tagande om att de inte lyssnar utan bara hör sina egna erfarenheter baserade iakttagelser ifrån deras lilla världsbild ... ingen nyfikenhet öppenhet för andras integritet
Ann H vissar starkt hennes kränkningar av vad då. ... o vad ville opinion med denna debatt ... fattar inget o skäms åt Anns o Olles vägnar ...hoppas att det var en dålig dag ... annars så ... är vi på djupt vatten mycket djupt

Gäst

#21

2016-09-18 23:01

Rasism får inte på några vilkor legitimeras.

Gäst

#22

2016-09-18 23:10

Olle Palmlöf uppträder på samma arroganta sätt som Janne Josefsson men där den sistnämnde är hyfsat insatt i ämnena så framstår Palmlöf som hopplöst okunnig. Han drar därför ner Opinion ännu mer även om hela konceptet känns kört då frågeställningarna verkar tagits direkt från Avpixlat eller d y l forum.

Gäst

#23

2016-09-18 23:36

För att det är sant. Vithetsnormen dominerar i media.

Gäst

#24

2016-09-19 03:15

Förnedrande beteende är inte acceptabelt!

Gäst

#25

2016-09-19 06:06

Oförlåtligt att Palmlöf liknar en terrororganisation med en grupp för en minoritet som träffas och fikar.