Avgå, Olle Palmlöf

UPPDATERING!
Tack alla som visat sitt stöd för Araia Ghirmai Sebhatu och kritiken vi riktar mot SVT för deras sätt att diskutera frågan kring separat organisering. Självklart förstår vi att Olle Palmlöf inte kommer att avskedas – rubriceringen av uppropet var kanske en något ”olycklig formulering”; det primära var att synliggöra hur nonchalant och arrogant denna fråga tillåts avhandlas i en public service-kanal vars uppdrag är att rikta sig till hela Sveriges befolkning, inte endast de som utgör normen. Vi ämnar skicka detta upprop till SVT som som en påminnelse om att man inte kan avfärda en fråga som denna; en fråga som är angelägen främst för just icke-normativa grupper i samhället. Det är inte de normativa som behöver värnas, vilket kan vara bra att ha i åtanke. Ta en sista chans och skriv på och sprid; vi mailar SVT imorgon, onsdag 21 september, kl. 12:00.

 

--

Det borde gå att förvänta sig en något högre nivå i ett debattprogram i public service än den som uppvisades under torsdagens avsnitt. Vi undrar vilka tittare ni vänder er till egentligen.

Förutom att Olle Palmlöf uppvisar sedvanlig partiskhet, lägger han dessutom debatten på en närmast absurt låg nivå, vilket inte bara är förolämpande för den i programmet hårt ansatte Araia Ghirmai Sebhatu, men även mot tittarna. Att jämföra den separatistiska gruppen Black Coffee med en grupp vars främsta kännetecken är just hat mot svarta, är inte bara direkt kränkande utan även att dumförklara sin publik. Som om varken Olle Palmlöf eller Ann Heberlein inte vore insatta i att Black Coffees medlemmar samlas kring en särskilt levd erfarenhet där man erbjuds ett tillfälligt tryggt rum utan det vita majoritetssamhällets dömande blickar, och inte kring en våldsam agenda där vita personer utgör måltavla. Ändå kan man mot slutet av programmet höra Olle Palmlöf säga: ”Och ni vill inte lyncha vita …” som ett slags komisk punchline för att särskilja Black Coffee från Ku Klux Klan. Att även oemotsagt låta Ann Heberlein ställa Black Coffe mot hbtq-föreningar och kvinnoorganisationer, och beskriva dessa som ”intresseföreningar” är inte bara förolämpande men även okunnigt.

Om SVT ska kunna sägas sköta sitt uppdrag bör man fundera över hur ämnen som rör marginaliserade och icke-normativa grupper behandlas i tv-rutan. I detta fall har SVT misslyckats totalt. Istället för att reda ut begrepp och låta förklaringar komma fram har man bidragit till att förstärka fördomar och förvirring. Hela inslaget, samt Opinion lives egna kommentarsfält på facebook kring inslaget, blir ironiskt nog en tydlig illustration av varför separatistiska rum för icke-normativa grupper behövs.

Vi kräver att SVT och public service verkligen ser över sitt uppdrag och från grunden granskar vilken publik de vänder sig till. I nuläget är det tydligt att vithetsnormen fortfarande är starkt dominerande, och att marginaliserade grupper i vanlig ordning får stå åt sidan.

Vi kräver också en ursäkt från Olle Palmlöf och Opinion Live för att på ett så populistiskt sätt spä på fördomen om svart aggressivitet och bilden av separatism bland marginaliserade och förtryckta grupper som ett uttryck för våldsamt motstånd.

Slutligen kräver vi också Olle Palmlöfs avgång. Det här är inte första gången han misslyckas med att vara opartisk utan istället förlöjligar och förminskar marginaliserades röster och kamp för rättvisa. Han bör fundera över om det är journalist, satiriker eller debattmoderator han ska vara.