Gör FN-konventionen till svensk lag

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Gör FN-konventionen till svensk lag.


Gäst

#1

2016-07-04 10:32

Självklara rättigheter. Det är år 2016....

Gäst

#2

2016-07-04 11:01

En självklarhet!

Gäst

#3

2016-07-04 11:21

Har en vuxen rullstolsburen dotter, så jag vet hur angelägen denna fråga är.

Gäst

#4

2016-07-04 12:17

Det är viktig att kämpa för vara rättigheter,allas rättigheter,och viktigare är att människor som har svårigheter kan ges möjlighet att leva,utvecklas, på samma vilkor som andra gör,idag i stället försöker de som bestämmer förvärra för de genom att dra ner det stöd de behöver.

Gäst

#5

2016-07-04 13:06

Alla människor skall få leva ett liv

Gäst

#6

2016-07-04 13:45

Jag har skrivit under, gör det du med!

Gäst

#7

2016-07-04 17:11

Det är viktigt att vi får frihet

Gäst

#8

2016-07-04 22:28

Barnen måste ha rättigheter, även om föräldrarna hamnar mellan stolarna eller i ett moment 22. Det kan aldrig vara barnens fel om föräldrar hamnar i utförsäkring pga f-kassans knasigheter. Målet måste vara att familjen inte splittras, bara för att tjäna pengar.

Gäst

#9

2016-07-05 11:05

de MÄNSKLIGA rättigheterna av svaga, av utsatta människor , av människorna med funktionsnedsättningar i Sverige är ju för närvarande på väg att bli åsidosatta, utspädda, föringade ... detta måste ut i ett större sammanhang.. belysas och sättas i jämvikt!!!

Gäst

#10

2016-07-05 20:00

Viktigt för oss alla att vara delaktiga i samhället! Lagen kom till för att personer med funktionshinder ska få möjlighet att vara aktiva och inte vara instängda i sitt hem eller på instution så som det var förr, vi kan väl ändå inte gå bakåt i tiden .........

Gäst

#11

2016-07-08 13:11

Mänskliga rättigheter är alltid viktiga!!!

Gäst

#12

2016-08-05 10:09

Arbetetet för funkispersoner verkar ha stagnerat och snarast en backlash

Gäst

#13 Re:

2016-08-05 19:05

#2: -  

 


Gäst

#14

2016-08-06 05:23

Jag tror inte att människor som säger sig behöva detta stödet hittar på detta och det kan många gånger bli förödande i familjer där stödet dras in-Och går det bra en gång sen kommer nästa indragning och hur blir det för människor med särskilt behov då?

Gäst

#15

2016-08-06 08:09

För att alla funktionsnedsätta personer ska få sina rättigheter så som andra länder!

Gäst

#16

2016-08-06 08:39

För att mänskliga rättigheter inte är något som ett välfärdsland kan spara in på.

Gäst

#17

2016-08-06 09:26

Det borde vara en självklarhet!!!

Gäst

#18

2016-08-06 15:21

Som vice ordförande för dhr i jönköping samt kyrkopolitiker ställer jag mig bakom allas rätt att få leva ett värdigt liv.detta gäller så ledes alla medborgare även dom som inte alltid kan föra sin egen talan Leif rune gunnar Hagberg .

Gäst

#19

2016-08-07 12:57

Därför att vi med olika former av funktionsvariationer som blir till begränsningar och hinder ska ha samma rätt som alla andra att kunna röra oss fritt, kunna uttala oss fritt osv oberoende av just vår funktionsvariation

Gäst

#20

2016-08-08 05:58

Inkluderas i livet!

Gäst

#21

2016-08-08 12:03

Jag brinner för att personer med grav synnedsättning åter skall få rätt till ledsagarservice enligt LSS. Utan LSS-insatser kraschar livet. http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article22885056.ab

Gäst

#22

2016-08-10 18:28

Därför att jag själv är född med funktionsnedsättning.

Gäst

#23

2016-08-11 12:03

Därför jag gillar inte att det hela tiden naggas i kanterna på LSS. Människor i den gruppen ska ha samma levnadsvillkor som alla andra.

Gäst

#24

2016-08-11 13:58

Har själv LSS och tillhör grupp 1
Tycker fortfarande att LSS ska finnas för alla behövande

Gäst

#25

2016-08-12 06:14

Viktig fråga!