Öppet brev till SPSM

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Öppet brev till SPSM.


Gäst

#1

2016-03-16 19:22

Självklart gäller tsp i skolor för döva och hörselskadade!

Gäst

#2

2016-03-16 19:43

Min familj vill skriver under med. Men dom har inte mail så hjälper jag dom.
Jeanette faeder
Johnny lystad
Jonas Lystad
Jim lystad
Laila lystad (mamma)
Vidar lystad. (Pappa)

Gäst

#3

2016-03-16 20:21

Därför att det krävs ändå teckenspråk oavsett CI eller hörselskada. Att vara döv och studera tillsammans med hörande, tolk med på plats. Enligt politiker ville de ska minska tolkarna. Det har de gjort nu. Så det kommer troligtvis dåliga år för de döva/hörselskada. CI/hörselskada och döva har inte alltid bra i skolorna. Det krävs teckenspråk kunnig för att kunna kommunicera i samhället. Jag är orolig inför min flicka ska i framtiden studera tillsammans då det är två olika språk kan leda till diskriminering till att de inte kan höra så bra som hörande. Döv identitet känns som mer trygghet sak. Jag kan ge ett exempel. Jag fick ett jobb som elev assistent bland med alla hörande barn och hörande personal. Jag skulle känna mig utanför men det har jag inte gjort än. Varför. . Tack vare min kollega kan teckenspråk hon vet mycket om döv kultur. Wow så det är så härligt tänkte jag. Det känns bra! Det är alltså hur döva känner sig i hörande skola med två olika språk, man blir förvirrad samt och tolkarna ska vara där. Vem betalar? Det är väldigt dyrt. Jag ser fram emot att det ska finnas döva och hörande ska kunna döv kultur, hörselnormen i samhället fungerar så. Att de ska ha såna kompetenser för att kunna utveckla eleverna. Tack för mig!


Gäst

#4

2016-03-16 20:47

Det är så självklart! På 80- och 90-talet gick även hörselskadade barn i dövskolor i en fullständig teckenspråksmiljö och med döva lärare som förebilder. Döva och hörselskadade barn från den tiden är idag starka vuxna. De är ett levande bevis!

Gäst

#5

2016-03-16 23:44

Ur Barnkonvention Artikel 30
Barnet, som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.
Ur Unicef.se punkt 30: i de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en urbefolkning ska ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk.

Gäst

#6

2016-03-17 05:26

Viktig fråga att döva/dövkulturen blir mer tydlig på skolorna och i samhället och att GUD FÖRBJUDE oralismen aldrig får fäste igen!

Gäst

#7

2016-03-17 05:36

Bara för att döva barn och även vuxna borde ha rätt att kunna plugga med andra döva barn i en miljö som gynnar deras liv och framtid. Känns fel att det sitter folk och bestämmer om detta som inte förstår innebörden av problemet. Sluta att köra över döva.

Gäst

#8

2016-03-17 06:15

Trött på ordet "specialskola", trött på inkompetenta besserwissers hos er på SPSM. Trött på att historien upprepar sig igen.


Gäst

#9 Tillägg:

2016-03-17 07:50

#8: -  

Att själv ha föräldrar som upplevt oralismen under 40-60 talet med föräldrar som rekommenderades av läkare och skola stt ej lära sig teckenspråk . Att ha upplevt integration och känna sig udda till att se två döttrar få full teckenspråk i skolan till att mönstret upprepa sig. Oavsett decibel ska alla barn ha rätt till ett språkligt smörgåsbord direkt då hörselskadan/ dövheten bekräftats.   !!!! 

 

 


Gäst

#10

2016-03-17 08:16

Teckenspråk är vårt absolut enda 100% flytande språk som vi kan kommunicera med att förstå o bli förstått! Jag själv fick dövskolan i Estland i 12 år, ja 12 år som grundskolan och fick nästan alltid jättefina betyg trots nästan tom kunskap i fickan ut till samhället och livet! Pga ingen lärare kunde flytande teckenspråk! Vi elever måste alltid använda rösten när vi tecknade med lärare eller bara tal..


Gäst

#11

2016-03-17 08:49

Nej till folkmord på döva svenskar!

Gäst

#12

2016-03-17 08:50

Min dotter är döv och har vuxit upp med möjligheter som funnits tack vare dövas kamp för sina rättigheter genom historien. Jag ser att rättigheter, möjligheter och tillgänglighet på flera områden har försämrats och den hörande normen är fortsatt lika stark. Kampen för rätt till teckenspråk måste fortsätta!

Gäst

#13

2016-03-17 10:37

Jag är en förra detta dövskolans elev. Jag tycker att jag haft jävla tur på min tid. Tycker att det är orättvist mot de dagens ungdomar att det utsatts dem på det sättet. Döva, ci, hsk behöver en lugn miljö pga trygghet, mindre bullrig. Vi träffa många hörande i samhället, utanför skolor ändå. Men så det sättet som sker nu kan påverkas dem döva/ci/hsk. Skärpa er och lyssnar på dem! Det är de som vet mer och bättre än er som inte är hörselnedsättningar!

Gäst

#14

2016-03-17 16:12

Min pappas sambo är döv. Hon fick under sin uppväxt lära sig både teckenspråk och att ljuda. Hon har nu tillgång till båda världar. Tvåspråkig. Ovärderligt. Hennes man idag (min pappa) är inte döv, hennes barn kan teckenspråk. Hennes bonusbarn kan inte. Tillsammans berikar vi varandra!

Gäst

#15

2016-03-17 20:27

det handlar om min barns framtid.

Gäst

#16

2016-03-17 21:51

Viktigt att skolan bekräftar döva o hörselskadade med undervisning på teckenspråk o att det är på deras villkor. Har varit med förut när hörande har tyckte veta bäst vad döva o hsk behöver.

Gäst

#17

2016-03-18 07:29

En självklarhet att värna om barns (och där med människors) rättigheter och människovärde!

Gäst

#18

2016-03-18 19:37

Alla och eleverna har rätt till Teckenspråkig skola med kompents lärare med mycket kunskap och att de ska bli och få bra förebilder.

Gäst

#19

2016-03-19 10:41

Det är viktigt att hörselskadade får sina behov uppfyllda, precis som alla andra grupper i samhället
Hsk

#20 tsp-skola ska finnas kvar

2016-03-19 22:39

Viktigt att det finns skola på ren bra tsp för döva. Hsk kan gå där eller på annan skola för hsk med mer fokus på tal eller integrerat efter behov. Men "vi" hsk ska inte ta över dövas skolor på tsp utan viktigt för alla att döva skolor på ren tsp finns kvar med bra lärare etc. Sen ju fler hsk som får bra tsp från unga år desto bättre. Att lära sig det som äldre är svårare. Bara för att ett barn "klarar sig" (enl. hörande) utan tsp, betyder inte att det i annan situation när det är äldre "klarar sig" i nya situationer.


Gäst

#21

2016-03-19 23:23

Jag tycker att teckenspråk viktigt för döva i framtid därför att skulle vi få fullt förstår vad innehåller om i samhället och teckenspråk är dövas första språk. Om finns inget då blir dålig i framtid för döva! Måste du förstår vad är '' döv ''? Men hoppas att få du förstår! 


Gäst

#22

2016-03-20 01:16

Please save deaf school in Sweden! All deaf children deserve to have 100% access to communication in Swedish sign language to receive qualify of education.

Gäst

#23

2016-03-20 02:34

The best education for Deaf children is the direct and visual education. Therefore, learning through the sign language is the best access for Deaf children. Lastly, to be a whole child needs to be well-educated, emotionally well-being, and socially acceptable.

Gäst

#24

2016-03-20 05:18

I grew up with my Deaf family who uses Sign Language as our first language. It's very important to ensure that every Deaf child have the right to access to Sign Language.

Gäst

#25

2016-03-20 07:20

För att bevara våra vackra teckenspråk! Teckenspråket bör finnas kvar i undervisningen.