STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel

/ #127 Re:

2016-03-28 17:53

#7: -  

 För oss patienter . Men inte för våra beslutsfattare och tjänstemänn i Landstinget