För ett värdigt boendealternativ åt de hemlösa romerna i Malmö!


Gäst

#1

2015-10-24 14:37

Detta är ovärdigt att göra.Ingen väljer att vara fattig.
De måste ha en annan plats att övernatta på.

Gäst

#2 Re:

2015-10-24 14:45

#1: -  

 men tills det fins ska dom få stanna 


Gäst

#3

2015-10-24 15:33

Låt Malmö bli ett exempel och en model på att fattigdom kan bekämpas. Vi har välviljan, det har vi visat den senaste månaden. Vi har resurserna de ska bara tas från där det finns ett överflöd dit det verkligen behövs. Höj skatten för de rika!

Gäst

#4

2015-10-24 16:18

För det är det enda riktiga att stå upp för människovärdet här.


Gäst

#5

2015-10-24 16:36

En självklarhet!

Gäst

#6

2015-10-24 16:38

För att jag har läst svensk historia utifrån Romernas liv och leverne här. Det är ingen rolig läsning för mig som svensk.

Gäst

#7

2015-10-24 18:05

Avhysning utan anvisning är inhumant.

Gäst

#8

2015-10-24 18:14

Ingen avhysning utan anvisning. Visa lite medmänsklighet.

Gäst

#9

2015-10-24 19:39

Jag tycker det är självklart, att det finns bättre alternativ.

Gäst

#10

2015-10-24 20:00

Handla mänskligt. Det är det enda rätta.

Gäst

#11

2015-10-24 20:33

Jag anser att vi alla har en skyldighet att vara solidariska med våra medmänniskor som har sämre förutsättningar. Romerna har lidit sååå länge.

Gäst

#12

2015-10-24 20:53

Det är tid för Malmö Kommun att bryta sitt destruktiva handlande - eller rättare ickehandlande- som drabbar en av de fattigaste och mest utsatta folkgrupperna i Malmö. Malmöborna kan och vill bättre. Hög tid för S-styret att agera på ett hedervärt sätt och bryta det räddhågsna och oskickliga sätt som man hittills visat.

Gäst

#13

2015-10-24 22:56

Ingen avhysning utan anvisning!

Gäst

#14

2015-10-25 06:45

Polisen ska upprätthålla lagen; lagen ska skydda människor och inget annat, nu mer än någonsin.

Gäst

#15

2015-10-25 08:56

För att få ett slut på diskrimineringen av romer. För att kommunen måste upprätta ett alternativt boende innan de avhyser romerna.

Gäst

#16

2015-10-25 09:44

Självklart att jag gör det.
Dock råkade jag hitta den här bekräftelsen i skräpkorgen.

Gäst

#17

2015-10-25 10:03

Det medmänskliga måste prioriteras framför allt annat.

Gäst

#18

2015-10-25 10:07

Den " städningen" som nu pågår i Sverige , vill jag inte vara en del av!
I alltför ivrig städning finns risk att städa bort det man vill ha kvar och som man tycker mycket om!

Gäst

#19

2015-10-25 11:01

For jag tror på människors värde.
Beomene

#20 Re:

2015-10-25 11:03

#3: -  

 Du har så rätt! Tack för att du uttrycker dig och ger dessa tankar synlighet!

Beomene

#21 Re:

2015-10-25 11:04

#1: -  

 <3 Helt sant. 


Gäst

#22

2015-10-25 11:11

För att inte förvärra våra medmänniskors lidande.

Gäst

#23

2015-10-25 12:45

Jag tror att det blir allt viktigare att inte bara tänka på sig själv och sina närmaste i vår värld. Vi måste hjälpas åt mer.

Gäst

#24

2015-10-25 14:02

För att jag är en människa.

Gäst

#25

2015-10-25 14:15

Alla människor har rätt till ett värdigt boende.