Stoppa nedläggningen av Gottfriesmottagningen

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Stoppa nedläggningen av Gottfriesmottagningen.


Gäst

#1

2015-10-18 12:04

För att ME/CFS vård måste utökas inte minskas.

Gäst

#2

2015-10-18 12:05

Jag är själv drabbad av detta beslut.
I Stockholm har man inrättat en ny specialistmottagning och i Västra Götaland väljer man att lägga ner istället, helt otroligt!!!

Gäst

#3

2015-10-18 12:12

Min dotter lider av fibromyalgi och ME/CFS och Gottfriesmottagningen är enda stället i Västsverige som förstår dessa sjukdomar.

Gäst

#4

2015-10-18 12:18

Rädda den enda vårdinrättning som finns för de som har ME, fibromyalgi mm i Västsverige!

Gäst

#5

2015-10-18 12:20

För min dotters, och alla andra ME-sjukas, skull, som ständigt blir misstrodda och illa behandlade. För alla som måste kämpa och kriga för att få den vård de enligt lag har rätt till! <3


Gäst

#6

2015-10-18 12:33

Att få rätt diagnos är viktigt. Då allmänvården inte har tillräckligt kunskap betyder att specialismottagningar är viktiga för utredning och diagnos. Även om man i nuläget inte kan behandla så är det viktigt att utredas för har man ME måste man få kunskap om hur man ska hantera sin sjukdom på bästa sätt. Innan man fått diagnosen får man nämligen oftast motsatta råd vilket gör patienterna sämre och det kan leda till kroniskt försämring.

När man vet att tidig diagnos underlättar och får patienterna att bemöta symptomen på rätt sätt så behövs snarare fler än färre mottagningar. De är redan långa väntetider som det är till de som finns nu. Att lägga ner en skulle innebära ännu mer tryck på de andra som redan nu är hårt belastade.


Gäst

#7

2015-10-18 12:34

Har ett barnbarn med den diagnosen. Ser hur dåligt hon mår periodvis och hur handikappad hon är.

Gäst

#8

2015-10-18 12:35

Gottfrieskliniken lyssnade på mig och hjälpte mig att kunna bli någorlunda "människa" igen. ME och FM är INGEN psykisk sjukdom!!!


Gäst

#9

2015-10-18 12:41

Alla ska kunna få hjälp oavsett om hälso- och sjukvården anser att det är en diagnos eller ej. Alla har rätt att få må bra.

Gäst

#10

2015-10-18 12:43

Har ME och Fibromyalgi

Gäst

#11

2015-10-18 12:45

Jag har varit där 2 gånger och det är de enda dr som hjälpt mig och mött mig med respekt

Gäst

#12

2015-10-18 12:46

Jag är själv drabbad av fibro och ME och mikrobiella infektioner pga kollapsat immunförsvar. Har hela tiden behandlats som att mina totalt handikappande symtom bara är psykiska....

Gäst

#13

2015-10-18 12:47

Är själv sjuk i en neurologisk sjukdom, som jag inte fått diagnos på. De läkare jag talat med vill inte remittera mig till någon som kan veta mer om ME/CFS. Så här står jag, mitt i ingenting!

Gäst

#14

2015-10-18 12:47

Jag har själv blivit diagnostiserad på Gotfrieskliniken efter att blivit misstrodd av flera läkare, både allmänläkare och specialister. Kändes skönt att få ett bra bemötande och bli trodd!

Gäst

#15

2015-10-18 12:52

Gottfries mottagning är viktig för många människor och som inte tas på allvar i den vanliga vården. De har även specialist kunskap som inte finns nån annanstans.

Gäst

#16

2015-10-18 12:54

Jag anser att en mottagning som Gottfries behövs, eftersom den "Vanliga" sjukvården samt vårdcentraler oftast inte tar dessa sjukdomar på allvar och har för lite kunskap om det exempel fibromyalgi

Gäst

#17

2015-10-18 12:55

Gottfries Mottagningen måste få vara kvar. Vi är så många som behöver deras hjälp.

Gäst

#18

2015-10-18 13:01

Tycker det är helt sjukt

Gäst

#19

2015-10-18 13:05

Nedläggningen måste stoppas !

Gäst

#20

2015-10-18 13:06

Gottfrieds mottagningen är såpass viktigt att vi har en i närheten, och man undrar varför den skall stängas, jag var där 2005 och fick min diagnos, ich det har hjälpt mig mycket.

Gäst

#21

2015-10-18 13:23

Har själv ME och Fibromyalgi. Vårdcentralen struntade i mig i måååånga år. Hjälpen kom från Gottfrieskliniken, där kändes det som jag återfick mitt människovärde.


Gäst

#22

2015-10-18 13:25

För att jag känner att jag måste reagera på att sjukvården, och med den tryggheten under lång tid blivit sämre och sämre.


Gäst

#23

2015-10-18 13:33

Misstänker att jag själv har ME sedan 35 år och har under alla år blivit feldiagnostiserad pga vårdens dåliga kunskap om sjukdomen. Vi behöver ha kvar all kompetens och klinisk erfarenhet som finns kring ME och också utveckla vården i alla de landsting som saknar kunskap om och strategier för behandling av sjukdomen. Att i det läget säga upp avtalet med en av de två landstingsanslutna ME-kliniker som fn finns i landet, och då den med längst obruten erfarenhet av diagnostisering och behandling, vore skandalöst!

Om jag fått diagnos när jag först insjuknade hade jag haft chans att anpassa mig till sjukdomen och kanske kunnat undvika de  otäcka nya symptom jag fått med kontinuerliga försämringar, vilka nu gjort mig arbetsoförmögen och också medför att jag inte längre pga svår hjärntrötthet ens orkar med minimalt socialt umgänge. 

ME är en svårhanterlig och i slutändan allvarligt handikappande sjukdom. Det finns troligen hemskt många fler som jag, som lider svårt, blivit avvisade av vården under decennier och skulle kunna få åtminstone det stödet att veta varför, av ett besök på Gottfrieskliniken. Den möjligheten måste finnas kvar, och i stället för att avvecklas bör Gottfrieskliniken få stärkta ekonomiska resurser så att de kan ta emot och hjälpa fler utsatta människor!


Gäst

#24

2015-10-18 13:36

det är viktigt med specialkliniker som denna. Ny forskning möter patienter i nuet. kunskap som inte finns på vanlig vårdcentral eller sjukhus finns här! Patienter med kronisk myalgi, fibromyalgi, ME blir sällan bemötta värdigt eller med kunskap. De orkar sällan driva sina egna ärenden. Låt denna klinik bli kvar!

Gäst

#25

2015-10-18 13:37

Vi är många sjuka som har fått diagnos och många som fortfarande inte fått hjälp med en korrekt diagnos.
Det är en nödvändighet att Gottfriesmottagningen finns kvar!

40.000 av Sveriges befolkning, är sjuka i
ME/CFS idag. Är det inte diskriminering av de drabbade, att vilja stänga en -av endast tre mottagningar- i Sverige?
Det är av största vikt, att alla läkare får kunskap om denna fruktansvärda sjukdom.
Den drabbar barn och vuxna utan pardon.

Den är vanligare än MS och Parkinson och ger ger lika stort lidande som långt gången cancer och AIDS.

Att ens fundera på att stänga Gottfriesmottagningen, är ett hån mot alla sjuka och deras anhöriga!!

Ge Gottfriesmottagningen alla resurser de behöver. Satsa pengar, på att få alla sjuka på benen! Allas önskan är att få leva ett normalt liv!