Pellingebarn

Kontakta namninsamlingens skapare

Diskussionsämnet har skapats automatiskt av petition Pellingebarn.

Tua Malmgren
Gäst

#1 Skolindragning på Pellinge

2010-10-27 21:15

Pellinge barncentum bör inte dras in, vi ska bibehålla en levande skärgårdsmiljö.
Folke Malmgren
Gäst

#2 Pellinge barncentum

2010-10-27 21:17

Viktigt att bibehålla alla aktiviteter för att säkra sysselsättningen i skärgården.
Ghita Holmstrom-Hintikka
Gäst

#3 Very Important

2010-10-27 23:22

Please, sign this petitiion. It is very important that families can continue to live in their homes, even on the Finnish islands, like Pellinge. For this to be true we need a sustainable infrastructure like child care and school. So please, sign the petition.
Karl-Henrik Holmström
Gäst

#4 Pellingebarn

2010-10-29 19:21

Beslutsfattare skulle kunna tänka på framtiden.och framtiden är ju våra barn!!!
Åt dom måste det ge tryghet samt säkerhet,och framförallt service på sin egen hemort.Varför bestraffa barnen för beslutfattarnas misstag??? Spara på nåt annat skit än barnens framtid!
Thomas Wrede
Gäst

#5 Pellinge samhälle

2010-11-16 13:22

Pellinge är ett litet, men aktivt och fungerande samhälle. Som alla andra samhällen kräver det dock att vissa centrala samhällsfunktioner tas om hand och att deras kontinuitet säkras. Barndagvård och förskola hör definitivt till dessa.

Borgå stad, till vilken Pellinge hör, får av statsmakten understöd som är avsett för hjälpa att hålla igång skärgårdsdelen av kommunen. Användningen av detta årliga understöd redovisas inte separat i Borgås budjet. Såväl understödet som den förpliktelse kommunen efter sammanslagningen med forna Borgå Landskommun har, utgör tunga argument för fortsatt upprätthållande av samhällsstrukturerna i Pellinge.

Gäst

#6

2011-06-11 15:00

Barnen är framtidens människor.