Pellingebarn

Thomas Wrede
Gäst

/ #5 Pellinge samhälle

2010-11-16 13:22

Pellinge är ett litet, men aktivt och fungerande samhälle. Som alla andra samhällen kräver det dock att vissa centrala samhällsfunktioner tas om hand och att deras kontinuitet säkras. Barndagvård och förskola hör definitivt till dessa.

Borgå stad, till vilken Pellinge hör, får av statsmakten understöd som är avsett för hjälpa att hålla igång skärgårdsdelen av kommunen. Användningen av detta årliga understöd redovisas inte separat i Borgås budjet. Såväl understödet som den förpliktelse kommunen efter sammanslagningen med forna Borgå Landskommun har, utgör tunga argument för fortsatt upprätthållande av samhällsstrukturerna i Pellinge.