De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Låt midia stanna i sverige

Midia är svensk. Lika mycket svensk som mig som heter Andersson i efternamn. Varför ska inte hon få bo kvar? Vad är det som gör att hon inte är svensk?  hon talar svenska, har ett svenskt jobb och svenska vänner.   migrationsverket måste se hur många vi är som vill att hon ska stanna här med oss. 

Skapad: 2020-07-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 699 681
7 dagar 6 5

Vi vill ha kvar Adam och Josefin på Forsbacka skola!

Till hösten får mest troligt inte läraren Josefin Liljegräs och resursen Adam Rudd fortsätta jobba på Forsbacka skola. Med den här namninsamlingen hoppas jag att vi kan uppnå en förståelse hos beslutsfattarna kring detta, att dessa två personer är ovärderliga och att det är mer än självklart att de ska ingå i personalstyrkan.  Det jag sett under två års tid är att de båda ger barnen oerhörd trygghet, och då talar jag inte bara för det jag sett hjälpt min egen dotter.  Både Adam och Josefin vill

Skapad: 2020-06-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 65 65
7 dagar 6 6

Rädda filmen i Ystad

Tack alla ni som stödjer filmen i Ystad och även ni som ännu inte hunnit skriva på. Det är inte försent!   Nu tar vi ytterligare ett steg där vi vill hjälpa de politiska beslutsfattarna att ta ansvar för filmen i Ystad och följa det avtal som finns som säger att filmindustrin inte får/ska påverkas vid bostadsbyggande.   Dela vidare namninsamlingen. Vi behöver bli fler! Glöm inte att påminna om att den som skriver under måste bekräfta sin underskrift i det mail som kommer till den mailadress man

Skapad: 2020-05-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 276 274
7 dagar 6 5

JOHANSSON SKA INTE FÅ BLI FRI 2020!

I maj 2013 försvann Vatchareeya Bangsuan, 20, från Boden spårlöst mitt under en joggingtur. Ett stort sökpådrag drogs i gång och efter två veckor hittade Missing people och militären kroppsdelar utspridda i skogen. Vatchareeya Bangsuan hade knivhuggits till döds och sen styckats... 🥀 Polisen riktade sin uppmärksamhet mot den 22-årige expojkvännen Kristoffer Johansson, efter att blodspår kopplat honom till brottet. I tingsrätten dömdes han till 14 år i fängelse för mord. Hovrätten sänkte straffet

Skapad: 2019-11-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1672 1638
7 dagar 6 6

Rädda Galtens Historiska Hus i Lund

Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni, 2020, att skicka förslaget till ny detaljplan vidare på samråd. Samrådet kommer att starta den 19 augusti, sista dag att lämna synpunkter blir den 26 oktober. Så som förslaget ser ut kommer en mindre del av det så kallade TePe-huset att rivas och resten av huset byggs om. Med en vidare öppning ska det bli mer inbjudande att röra sig mellan torget och innergården och vidare till busshållplatsen vid Bankgatan. Det innebär också att TePe-husets kulturhistorisk

Skapad: 2018-11-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 392 377
7 dagar 6 6

Vi som vill bevara Carl von Linnés statyer som kulturmärken

I kölvattnet av BLM-relaterade protester i USA och sedan på annat håll i världen, har det rests alltmer absurda krav på att statyer ska rivas och kurslitteratur ska ändras. Detta med hänvisning till att sådana föreställer, hyllar och legitimerar "rasister". Bland annat har det föreslagits att minnesmärken av den minst sagt framstående svenske botanikern, geologen och zoologen Carl von Linné ska rivas på grund av att denne har kategoriserat människor i grupper under 1700-talet och att sådan taxon

Skapad: 2020-06-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1490 1445
7 dagar 5 5

Rädda Varamon vid Vättern från hårdexploatering och massturism

Varamons Vänner Föreningen för natur, miljö och kulturhistoria i Motala kommun Föreningens främsta syfte är att verka för att bevara Varamon och dess omnejds unika och värdefulla miljö. Vi arbetar även utifrån ett allmänt hållet intresse om att värna strandskyddet, miljön och allmänhetens tillgång till stränder och grönområden. Vår målsättning är att kunna påverka beslutsfattare och myndigheter så att hänsyn tas till natur, vatten och kulturmiljöer och att allmänhetens intressen får utrymme och

Skapad: 2020-06-12

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 319 315
7 dagar 5 5

Fartkamera på E16 vid skolan i dala-floda

Vi är många föräldrar som hämtar och lämnar våra barn vid syrholns skola i dala-Floda varje dag och förfäras över trafiksituationen på E16. Barnen som lämnas är från 5 år och uppåt. De minsta barnen åker buss Från Floda till Björbo. Barn från 8 år och uppåt kommer med buss från Björbo och kliver av i Floda. Många barn cyklar eller går längs med E16 påväg till och från skolan. Trafiken på E16 är ofta tung och det kör många stora lastbilar där. Hastighetsbegränsningen är satt till 40 km/h något s

Skapad: 2020-06-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 139 139
7 dagar 5 5

Medborgarförslag: Vi föreslår att möten mellan aktörer på olika orter inom kommunens verksamheter fortsätter ske digitalt, även efter pågående pandemi.

Flera av de nya rutiner som införts till följd av Covid-19 har en gynnsam effekt på klimatet. Förändringar har skett inom kommunens verksamheter men även inom regionens samt på ett nationellt och internationellt plan. Det finns flera rapporter som vittnar om positiva effekter på klimatet och vår miljö t.ex. förbättrad luftkvalitet* (b.a. NASA och Rymdstyrelsen). Stängda industrier och minskade transporter med motordrivna fordon är två av de förändringar som skett som tydligast bidragit till att

Skapad: 2020-04-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 107 107
7 dagar 5 5

Individens rätt till sin egen kropp i förlossningsvården.

Jag skriver under på att den gravida personen ska ha sista ordet angående hur hen ska föda sitt/sina barn, med undantag för om ett alternativ är starkt medicinskt olämpligt. Den gravidas önskan om vaginal förlossning, alternativt planerat kejsarsnitt, ska i största möjliga mån respekteras efter att adekvat information om fördelar och nackdelar med respektive förlossningssätt har givits av vården. Vårdpersonal ska i de fall det är möjligt respektera individens val och utifrån detta arbeta för att

Skapad: 2019-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1912 1891
7 dagar 5 5Facebook