Senaste namninsamlingarna

  • Språk: Svenska

Ett ombeslut angående högskoleprovet VT 2020

UHRs beslut att ställa in högskoleprovet i april kommer få konsekvenser för personer som har planerat att börja sina studier hösten 2020. För många blir följden att de måste skjuta upp sina studier med ett helt år då inte alla program har en start under vårterminen. Det finns också utbildningar/program som endast har intag vartannat år vilket innebär att en del nu kommer behöva vänta två år för att få börja sin utbildning. Visst är situationen med coronaviruset allvarlig men det förklarar ändå i

Skapad: 2020-03-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 181 175

Öka testningen mot COVID-19, börja följ rekommendationerna från WHO och ECDC samt sluta mörka den svenska statistiken!

ÖKA TESTNING MOT COVID-19Namnlista för påskrift för dem som önskar:1.  Att Sverige börjar följa riktlinjerna från ECDC och WHO gällande provtagning vid samhällsspridning av COVID19.2. Att FHM ökar sin transparens kring bland annat tagna prover per vecka och län,  antal smittade sjukvårdspersonal, fördelning av ålder per vecka för dödsfall och IVA-krävande patienter.3. Att Sverige skyndsamt antingen köper in eller tillverkar godkända skydd för sjukvårdspersonalen.4. Att Sverige skyndsamt antingen

Skapad: 2020-03-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1060 1037

Avgå Anders Tegnell!

Efter flera skandal uttalanden, felbedömningar och inga som helst åtgärder utav Statsepidemiolog Anders Tegnell att försöka förebygga smittan ute i vårt Svenska samhälle så har Anders Tegnell gjort sitt hos Folkhälsomyndigheten, det är dags att någon mer komptent tar över då hans förtroende bland Svenska folket är väldigt lågt utav hans handlingar och uttalanden.                                                                                                                

Skapad: 2020-03-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2715 2638

Avsätt Anders Tegnell Nu!

Statsepidemiologen Anders Tegnell är i dagsläget den auktoritet som regeringen tar råd av när det gäller Corona spridningen i Sverige. När det bara fanns 94 fall i Sverige så sa han "Sverige kan ha nått kulmen nu.Det kanske går upp något. Men sedan kommer det med all sannolikhet att gå nedåt" Han har inte sagt att det finns ingen anledning till oro och att munskydd inte fungerar.  WHO säger visst att munskydd fungerar (måste dock vara klassade FFP2 eller helst FFP3, ni vet dom som vi ser svenska

Skapad: 2020-03-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1366 1340

Protest mot att ställa in resten av basketsäsongen

Vi spelar i AIK Basket och har fått resten av säsongen inställd, inklusive två ungdoms-SM omgångar som för många av oss kommer bli de sista i livet. Vi har tränat för SM hela säsongen och vi tycker att det är en mycket överdriven åtgärd att ställa in allt när både regeringen och folkhälsomyndigheten rekommenderar annat. Skolan kommer hållas öppen och rekommendationerna är att stänga ner evenemang med folksamlingar på över 500 personer, vilket i detta fall troligen inte kommer uppnås, alternativt

Skapad: 2020-03-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 129 129

Protestlista för Håckle nr 1 bergsstaten, Rolling Road Exploration Sweden AB för provborrning av mineraler på gällande marker Härseby-Kulla-Skrukarp-Storeberg och Hållingstorp mfl

Kanske detta är intresse för alla som bor runt Boren!? Rolling Road Exploration Sweden AB, har sina grundtankar i att borra efter kobolt och zink Härseby mot Borensberg. Båda de mineralerna har en växande efterfrågan på grund av ökad tillverkning av fossilfria energialternativ. Utvinningen av kobolt kan ha en omfattande konsekvens för ekosystemet där det utvinns; vattendrag, sjöar, grundvatten, berggrund, åkrar, äng och betesmarker. Konsekvenserna kan leda till försurning och utsläpp av andra oh

Skapad: 2020-03-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 113 113

STOPPA nedläggningen av Västerås flygplats

Västerås Flygplats - Navet i Svenskt flyg Idag jobbar omkring 300 personer på eller omkring flygplatsen och får sitt levebröd direkt från verksamheten. Ungefär 250 flygelever finns på de olika flygskolorna som utbildar framtidens piloter, som kommer arbeta inom flygbranschen. Västeråsare ska vara stolta över att vi utbildar professionella piloter, som återfinns över hela världen. Flyget satsar mycket pengar på att förbättra miljön. Först ut är en av flygskolorna i Västerås, som har beställt 60 s

Skapad: 2020-03-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 393 386

Hjälp till att hejda smittspridningen av Corona viruset!

I Italien tvingas läkare besluta om vilka som ska få andningshjälp och vilka som ska få dö. Agera nu så det inte går lika illa i Sverige! Desto snabbare och kraftfullare vi agerar NU, desto bättre kan vi hejda smittspridningen och därigenom se till att sjukvården får mer tid att behandla sjuka personer. Det kan ju faktiskt handla om dig eller någon närstående. Hjälp till att rädda liv genom attt: 1) Kräva att politikerna NU tar till drastiska åtgärder som skett i flera länder. Folksamlingar stör

Skapad: 2020-03-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 27 27

Tag bort arbetsgivaransvaret för sjukpenning under 14 dagar under Corona-krisen

Regeringen presenterade idag den 16/3 ett stödpaket där staten tar ansvar för 14 dagars sjukpenning, stort tack för det ansvaret och därmed avslutas namninsamlingen.   Corona-viruset slår hårt mot alla i samhället, alla resurser måste självklart till sjukvården men nästan alla branscher drabbas. Rekomendation att stanna hemma vid minsta symtom för att minska smittspridning slår hårt men är korrekt. Det som händer nu är att arbetsgivarna måste betala sjupenning (80%) de första 14 dagarna. Likvidi

Skapad: 2020-03-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 479 477

Tillfällig nedstängning av skolor med anledning av Covid-19

Med anledning av den pågående pandemin Covid-19 behöver drastiska åtgärder tas för att söka förhindra alternativt begränsa spridningen av viruset i största möjliga mån. En bra början för att försöka förhindra spridningen och minimera riskerna att folk smittas är att följa våra grannländer som har beslutat att tillfälligt stänga skolor. Detta är ett bra sätt att minimera riskerna för spridning då skolor är ofta är platser där många individer samlas inom en relativt liten rymd. Regeringen och berö

Skapad: 2020-03-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 36 36



Facebook