De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Allmännyttan måste sluta förvanska vårt kulturarv och följa EU:s avfallshierarki

Allmännyttan, de kommunala bostadsbolagen, har kasserat en stor del av alla vackra 50- och 60-talskök de en gång satt in. De har bytt ut mängder av vackra smidesbalkonger, träfönsterramar och originalportar och ersatt dem med nya i underhållsfri lättmetall som inte åldras väl. Som en direkt konsekvens får hyresgästerna kraftigt höjd hyra. Det gör att många tvingas flytta. Dessutom bidrar denna typ av förvaltning till att sopberget växer och att EU:s klimatmål blir svårare att uppnå.Vi kräver att

Skapad: 2020-04-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 102 102
7 dagar 14 14

FOLKET mot FÖRSÄKRINGSKASSAN

BAKGRUND Efter år av inhumant maktmissbruk, lagbrott och tjänstemannafel, är det nu hög tid att ställa den statliga myndigheten FK (Försäkringskassan) till svars gällande sin hantering av sjukskrivning, assistans, vårdbidrag, bilstöd och sjuk- och aktivitetsersättning.  Att en myndighet med regeringens och riksdagens tillstånd, får fortsätta att bete sig så här mot privatpersoner, genom att sätta sig över lagar och konventioner, och köra över all medicinsk expertis som lagt ned ett oskattligt an

Skapad: 2019-03-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6726 6670
7 dagar 14 14

Upptakt 2020?

Hej! Skriv på denna namninsamling om du stödjer ideen om att vidare genomföra upptakt längre fram på året, då den i nuläget tyvärr är inställd. Om det inte funkar (vilket är förståeligt) önskar vi att kongress 2020 blir en blandning av upptakt (både formellt och eventliknande). Genom att skriva på visar du ditt engagemang till något givande för elevkårer runt om hela Sverige! Vi vill komma på en lösning som både tar hänsyn till covid-19 men även alla kårers styrelsearbete! En anledning till att

Skapad: 2020-06-01

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 13 13
7 dagar 13 13

Vi som vill att Anders Tegnell avgår!

Statsepidemiolog Anders Tegnell har hamnat på tunn is och lekt med svenska medborgares liv som en "rysk roulette" via hans idé om "flockimmunitet". Det kan liknas vid en aktiv folkmord som sker i modern svensk tid. Immunologiprofessorn Cecilia Söderberg-Nauclér kräver att hela Stockholm stängs ner omedelbart - och att Anders Tegnell avgår, enligt en intervju med Aftonbladet. Söderberg-Nauclér är en av de 22 forskare som i en debattartikel i Dagens Nyheter riktade skarp kritik mot Folkhälsomyndig

Skapad: 2020-04-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 448 436
7 dagar 13 13

Nej till vindkraftparken i Olofsberg

Vi säger nej till förslaget från bolaget Fred. Olsen Renewables om etablering av en storskalig vindkraftpark i Olofsberg och Petliden. Skriv på för att markera vad du tycker och ge solidaritet med närboende, naturmiljö, djur och fågelliv i ett av Vindelns kommuns finaste sammanhängande skogslandskap   Bolaget Fred. Olsen Renewables vill exploatera ett område på över 4000 ha till förmån för vindkraft och anlägga upp till 80 turbiner med en höjd på 250 meter: en industri klassat som en miljöfarlig

Skapad: 2020-03-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 162 148
7 dagar 13 6

STOPPA Covid19 BIT INTE DEN HAND SOM FÖTT DIG!

BIT INTE DEN HAND SOM FÖTT DIG!!! Denna petition är skapad av Jessica Nordkvist och Lili Sedghi med syfte att ge de som bor på ålderdomshem eller har hemtjänst i Sverige rätten till skydd och rätt mediciner, näring och vätskeersättning i Coronapandemin Covid 19 framfart och smittspridning. Jessica har förlorat fyra nära anhöriga mellan 2014-2018 pga fruktansvärda sjukdomar och orättvisor dock ej Corona och Lili fick inte träffa sin Pappa på två månader innan hon förlorade honom 17/4-2020 pga Cov

Skapad: 2020-04-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 572 556
7 dagar 12 12

Rädda Ryssbergen, en unik urskog i Nacka stad

RÄDDA RYSSBERGEN, EN UNIK URSKOG I NACKA STAD!Bevara hela Ryssbergen med dess höga naturvärden, rika biologiska mångfald, viktiga ekosystemtjänster, andliga och rekreativa värden för invånarna i Nacka stad, Stockholm och för framtida generationer!  Vi motsätter oss Nacka kommuns planer på att bebygga den södra delen av urskogen Ryssbergen belägen på Sicklaön i centrala Nacka. Nacka kommun har nyligen ingått ett ramavtal för exploatering av området, vilket innebär att ca 25 % av den värdefulla s

Skapad: 2019-03-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 179 178
7 dagar 12 12

Lagändring – Minst 1,5 meters avstånd när motorfordon kör om cyklist

Cyklister riskerar allt för ofta att hamna i svåra olyckor på vägarna, och störst är risken när en bil gör en omkörning. Enligt oss på Craft och cykelprofilen Roberto Vacchi behövs en ny lagstiftning där avståndet till en cyklist vid omkörning är minst 1,5 meter, en lag som redan finns på plats i Spanien, Portugal, Tyskland och Frankrike. Hjälp oss att bidra till trafiksäkerheten för cyklister och skriv på namninsamlingen, det kan rädda liv. #sharetheroad

Skapad: 2020-04-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 6127 6098
7 dagar 11 11

Stäng inte Asta

Jag skriver under här för att jag vill att folkvalda politiker ska stoppa avvecklingen av Asta-mottagningen i Umeå, en av landets få specialistmottagningar som vänder sig till personer som varit utsatta för sexuella övergrepp. Jag vill också att regioner, kommuner, riksdag och regering ser till att våldsutsatta i Sverige kan erbjudas adekvat och patientsäker behandling. I april 2020 beslutade tjänstemännen i Region Västerbotten att stänga den 24 år gamla Asta-mottagningen under hösten 2020. Den

Skapad: 2020-05-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 2641 2620
7 dagar 10 10

Upprop mot slakt och export för slakt av polska hästar.

President PiS Jaroslaw Kaczynski Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa   Polens Premiärminister Beata Szydlo Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Aleje Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa   Polens Parlament (Sejm Rzeczpospolitej Polskiej) Kancelaria Sejmu Ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa     Ärade premiärminister, ärade parlamentsledamöter   Jag vädjar till er att stödja lagförslaget om skydd och mänsklig behandling av hästar, åsnor och mulor. Jag kräver å vägnar av den polska nationen att hästen

Skapad: 2017-01-30

Period Alla länder Polen
Hela tiden 51751 46253
7 dagar 10 9Facebook