De senaste 7 dagarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Passkravet och familjeåterförening eritreansk familj

Vi är ett flertal Eritreaner med permanent uppehållstillstånd i Sverige (som konventionsflyktingar eller alternativt skyddsbehövande).  Våra makars ansökan om att förena sig med oss här i Sverige beviljas inte med någon av motiveringarna att våra makar inte kunde styrka sin identitet genom ett giltigt pass eller att vi som är anknytningspersoner inte uppfyller försörjningskravet och bostadskravet.   Passkravet för Eritreaner är orimligt  Som nämndes ovan, många av våra makars ansökan om anhöri

Skapad: 2020-07-21

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1198 1135
7 dagar 30 25

Upprop: STÄNG SKOLORNA! Stoppa coronaviruset

Antalet fall av coronavirus ökar, i världen och i Sverige. Viruset är en betydande livsfara för stora delar av befolkningen, och mycket kring spridningen är ännu inte klarlagt.  Att svenska skolor hålls öppna gör så att barn, familjer och samhället utsätts för onödiga risker. Det påverkar även elevernas studiero och personalens rätt till en säker arbetsmiljö.  Våra liv består av kontakt över generationsgränserna. Så när unga smittas är det även ett hot mot äldre. Det ser likadant ut för många a

Skapad: 2020-03-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 15028 14878
7 dagar 30 30

Bygg inte bostäder på Tallbackaskolans tomt!

Ca. 250-300 bostäder planeras att byggas på den befintliga Tallbacka skolans tomt. Det är ungefär lika mycket som tre bostadshus på Krysshammarsvägen. Solna Stads styrande har lovat bort en större del av tomten till byggbolag för bostäder, till bekostnad av barnens skolgård. Låt Tallbackaskolans tomt vara en skoltomt, bygg inte bostäder. Förtäta inte ihjäl Solna!!

Skapad: 2020-11-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 253 252
7 dagar 29 29

Ja till rent Dellenvatten att dricka! Nej till gruva i Bricka!

Gruvan i Bricka är en dagbrottsgruva. Bolaget avser mala ner gruvberget, 18 miljoner ton. Fyndigheten är, enligt undersökningar från 1982, ca 19% järn och ca 0.2 % Vanadin.Resterande 80% ska flyttas med hjälp av vatten via rörsystem till stora sandhögar. Då den sanden innehåller många andra mineraler och metaller får inte sandhögarna läcka. Det krävs massor av vatten och med vetskapen om andra gruvors drift, är riskerna stora för läckage av oönskade metaller och mineraler bl.a. uran. Både läckag

Skapad: 2018-11-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 828 817
7 dagar 28 28

Skriv på för ett nationellt rektorslönelyft - #ansvarsavståndnu

Nu startar Sveriges Skolledarförbund en nationell namninsamling för ett rektorslönelyft! Namninsamlingen utgör en viktig del i förbundets kampanj #ansvarsavståndnu som syftar till att Sveriges viktigaste chefer – skolledarna -ska ha en lön som matchar det stora ansvar som de har i sitt uppdrag. Regeringen påbörjade för några år sedan en statlig satsning på skola men har hittills endast genomfört ett lärarlönelyft. Det betyder att det s.k ansvarsavståndet* dvs löneskillnaden mellan rektor och bäs

Skapad: 2020-10-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 936 934
7 dagar 27 27

Vi föreslår att Härjedalens kommun möjliggör hållbara drivmedel genom att planera för fossilfria bränslestationer i kommunen.

Medborgarförslag till Kommunfullmäktiges sammanträde i Härjedalen 2020-11-30.   Vi föreslår att Härjedalens kommun möjliggör hållbara drivmedel genom att planera för fossilfria bränslestationer i kommunen. Med detta förslag vill vi att Härjedalens kommun påbörjar planeringen mot att kunna erbjuda fossilfria drivmedel som alternativ till fossila och el-stolpar på de större orterna i kommunen (såsom exempelvis Sveg, Hede och Funäsdalen). Fossilfria tankstationer skulle gynna bofasta och turister s

Skapad: 2020-11-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 49 49
7 dagar 26 26

Pågatågen Kristianstad-Karlshamn behövs mer än någonsin, sätt dem i trafik nu!

Vi, pendlare på sträckan mellan Karlshamn och Kristianstad, känner oss svikna och bortglömda. Pågatågen som kompletterade Öresundstågen gav oss halvtimmestrafik morgon och kväll. De drogs in i maj 2020 med besked om att åter sättas i trafik efter sommaren. Detta har inte skett. I stället förlängdes förändringen och gäller hela hösten. Detta i en tid då trängsel ska undvikas och vi mer än någonsin behöver fler avgångar för att jämna ut resandemängden. Skånetrafikens information har varit alarmera

Skapad: 2020-09-13

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 375 372
7 dagar 24 24

Rekommendera Munskydd i Lund

Mot bakgrund av smittspridning av Covid-19 i samhället, uppmanar vi folkvalda i Lunds Kommun att som gott exempel för Lundabor och andra kommuner, rekommendera bärande av munskydd i Lunds offentliga miljöer, både in- och utomhus där andra människor finns i närheten.Sverige är ett av väldigt få länder som inte rekommenderar eller kräver munskydd som en naturlig del av smittbekämpning. Det finns ett antal forskningsrapporter som pekar på att bruk av munskydd har god potential att minska smittsprid

Skapad: 2020-11-16

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 55 55
7 dagar 22 22

STOPPA hastighetssänkningen på e 45an

Nu måste vi alla gå samman och STOPPA sänkningen av hastigheten på E45an. Bättre att de fixar vägarna så de blir säkra istället. Skriv under så kan vi påverka mera. 

Skapad: 2020-11-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 152 152
7 dagar 22 22

Flytta Sveriges Israelambassad till Jerusalem!

Sedan mer än 3 000 år har Jerusalem varit Israels huvudstad. Inget annat folk i världen kan hävda samma historiska band till sin huvudstad. När staten Israel 1980 valde att formalisera detta faktum, flyttade världens länder i protest sina ambassader till Tel Aviv, och frånkände således det som ses som en självklar rätt för varje land: att själva bestämma om sin huvudstad. I december 2017 var USA det första landet att rätta till denna orättvisa och officiellt erkänna Israels rätt till sin huvudst

Skapad: 2018-09-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1342 1300
7 dagar 22 22Facebook