De senaste 24 timmarnas mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rädda Vänge skola

Region Gotland har efter utredning kommit med förslag att Vänge skola ska läggas ner. Vi behöver nu framföra våra åsikter, och vill att ni som vill ha kvar vår fina skola i vänge skriver under denna namninsamling. 

Skapad: 2020-09-09

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 225 225
24 timmar 2 2

Låt Endre skola finnas kvar!!

Vi vill att landsbygden skall finnas kvar! För barnens välmående och deras resor till och från skolorna.. och även få gå i en skola med mindre klasser. Där eleverna får sin behövliga lärodom som dem behöver och sin individa hjälp så även lärarna hinner med. Vilket kommer vara svårt med en klass på 30 st om skolorna skulle läggas ner och de blir fler barn i samma skolor.. skolan är en stor viktig del i barnens liv och i framtiden!! Vi ser brister i de rapporter som ligger till grund för förslaget

Skapad: 2020-09-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 167 167
24 timmar 2 2

Låt Stenkyrka skola vara kvar!

För en levande landsbygd där allt inte ska centraliseras kring Visby. För barnens välmående, att få gå i en skola på landet med mindre klasser men likaväl fungerande skola med behöriga lärare och möjlighet till att nå kunskapsmålen. För att slippa långa bussresor till stan och även ur miljösynpunkt. För att barnen är viktiga och skolan spelar en stor roll i att forma dem till ansvarstagande och bra individer. Vi ser brister i de rapporter som ligger till grund för förslaget. Och organiserar oss

Skapad: 2020-09-07

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 268 263
24 timmar 2 2

Lagändring sexuella övergrepp på barn!!

Jag vill ändra lagarna kring barnens skydd! Vi har själva gått igenom ett helvete i över två år efter att det uppdagades att det jobbade en pedofil på min sons förskola! 20/2-18 upptäcktes mannen lämna förskoletoaletten med en femårig flicka! Anmälan gör förundersökningen startar! Man hittar filmer på sexuella övergrepp som mannen utsätter barn för på förskolans toalett!  Efter händelsen så väljer förskolechefen att dölja och ljuga om antal barn som förekom i polisutredningen för barnens egna fö

Skapad: 2020-09-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 177 175
24 timmar 2 2

Upprop till Stena Line: sluta med olagliga kalvtransporter

Irland är en stor mjölkproducent i EU, vilket innebär att det också föds många kalvar av landets mjölkkor. 100 000-tals av Irlands mjölkkalvar exporteras varje år levande och ännu inte avvanda (ca tre veckor gamla) till den europeiska kontinenten, via Frankrike för vidare uppfödning i Belgien, Holland eller Spanien. Sjöresan går ofta från Rosslare på Irland till Cherbourg i Frankrike via det svenska rederiet Stena Line. Transporten sker med djurtransportlastbilar och tar vanligen mellan 23-29 t

Skapad: 2020-09-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 577 564
24 timmar 2 2

Stoppa nedläggningen av Nordskogens skola

Stoppa nedläggningen av Nordskogens skola! ( Obs! Glöm inte att du måste bekräfta din underskrift genom att logga in på din Mail efter! )  Det har kommit oss till känna att man sedan 2019 har planerat en nedläggning av Nordskogens skola. Nordskogen är en liten skola med ca 90 elever, F-åk3. Måste alla barn gå i stora grupper med 30-40 klasskompisar? Måste alla barn gå på en skola som rymmer upp till 450 elever?   Hur fick vi reda på detta då? En dag kom våra barn hem från skolan och sa att den s

Skapad: 2020-09-03

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 289 287
24 timmar 2 2

Stoppa LP-stiftelsens stödboende på betania

LP-stiftelsen vill starta upp ett stödboende för hemlösa med problematisk bakgrund i betania huset. Detta har vi fått information om flera månader senare utan att få möjligheten till att yttra oss. Detta lugna område kommer nu öppna upp för att hemlösa boende med missbruk i sin bakgrund kommer att bosättas och röra sig i området. Vilket vi upplever är opassande för området.  Gör din röst hörd och skriv under om du motsätter dig detta.  Givetvis tycker vi att alla förtjänar en chans att återanpas

Skapad: 2020-09-02

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 106 106
24 timmar 2 2

Bygg rondell i "olyckskorsningen". Mjöhult/Jonstorp/112

Här skriver man på om man vill ha en rondell i den olycksdrabbade korsningen Svartelandsvägen/Mjöhultsvägen över väg 112. Olyckorna har under åren avlöst varandra med personskador och dödsfall. Nu får det räcka! Situationen har blivit något bättre sedan hastigheten sänkts till 70 km/h på väg 112. Men fortfarande händer det olyckor. Den senaste idag 2020-08-31. Att stänga av förlängningen av vägen mellan 112:an till Svartelandsvägen, som är ett av förslagen, är bara att flytta problemet till kors

Skapad: 2020-08-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1114 1097
24 timmar 2 2

Krav på lagändring för äldres rätt till GOD levnadsnivå

En namninsamling för äldres rätt till god levnadsnivå. För att en lagändring kanske är det som krävs för att de som bor på vård och omsorgsboende ska få den vård som de förtjänar och för att vårdpersonal ska få bättre förutsättningar! I dagsläget går äldreomsorgen under socialtjänstlagen och är du 65 år och äldre kan du bli beviljad bistånd med en skälig levnadsnivå. Frågan är hur lagstiftarna motiverar att äldre sjuka endast har rätt till skälig levnadsnivå och inte en god?  Äldreomsorgen i Ske

Skapad: 2020-08-26

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 124 122
24 timmar 2 2

Glyfosatprodukter bort från detaljhandeln!

Med denna adress vädjar vi till detaljhandelns kedjor (Kesko, SOK osv) att sluta sälja produkter som innehåller glyfosat. Glyfosat är ett gift som påverkar växternas shikimatomlopp som dödar dem (med undantag för de genmanipulerade växter som gjort dem resistenta just mot glysofat). Mänskor och djur saknar detta shikimatomlopp och därför har man trott att det inte påverkar dem. Glyfosat har sedermera upptäckts påverka också mikrober shikimaatomlopp, som gör att glysofat är farligt också för mäns

Skapad: 2020-07-06

Period Alla länder Finland
Hela tiden 1308 1295
24 timmar 2 2Facebook